Se film av kraftverk som ikke er bygd!

Har du lyst til å se video av et helt småkraftanlegg som ennå ikke er bygd? Her får du det det i animasjon – gjort av Multiconsult for Småkraft Utbygging. Holen kraftverk blir blant de større småkraftverkene medf sine solide 22 GWh årsproduksjon.
Fra Magne Eirik Nilsen i Småkraftutbygging har vi fått tilgang til den spenstige animasjonen pluss litt fakta om verket:

  • Ligger på vestsiden av Veitastrondvatnet, Luster, Sogn og Fjordane.
  • Lenke til kart for nøyaktig beliggenhet (se «Hola»): HER.
  • Hele vannveien, ca 650m, i fjell.
  • Tunnel skal bores med tbm. Tunnelarbeider utføres av Hardanger Maskin. 
  • Grunn- og betongarbeid utføres av Byggservice AS
  • Hele anlegget er veiløst, det skal bygges en lekter til å transportere utstyr mv. over Veitastrondvatnet. 
  • Inst. effekt 8,1MW, årsproduksjon på ca 22 GWh.

Videoen finner du HER.