Hydrogenforum til Småkraftdagane

Norsk Hydrogenforum legger i år sin generalforsamling til Småkraftdagane i Bergen 22. mars. – Vi er kjempestolte over at Hydrogenforum velger å arrangere sin generalforsamling i forbindelse med Småkraftdagane. Det viser at Småkraftforeningas H2-engasjement blir lagt merke til i hydrogenmiljøet. Vi ser frem til å utvikle samarbeidet mellom de to organisasjonene, blant annet gjennom utarbeidelse av et vegkart for hydrogenstasjoner der nærhet til småkraftverk vil inngå hvor dette er naturlig, sier en daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga. 

Norsk Hydrogenforum (NHF) ble stiftet i 1996 og er en non-profit organisasjon som skal fremme de miljømessige fordelene ved å anvende hydrogen som energibærer. NHF har en imponerende medlemsliste hvor flere av landets fremste forskningsinstitusjoner, miljøorganisasjoner og teknologibedrifter inngår. Også offentlig forvaltning er tungt representert sammen med representanter for organisasjonslivet. Se hele den omfattende medlemslisten her. 

Den 22. mars blir det generalforsamling og medlemsmøte i NHF. I tillegg kommer et spennende fagprogram med ekskursjon til Bergens nye H2-fyllestasjon i Åsane. Fagprogram og ekskursjon er åpne både for medlemmer av Hydorgenforum og deltakere på Småkraftdagane. 

Påmelding til Småkragftdagane og Hydrogenprgrammet åpner 9. januar klokken 1500 på www.smakraftdagane.no 

Småkraftdagane avvikles 20.-22. mars i Bergen. Hovedtaler i år blir olje- og energiminister Terje Søviknes. Dagane samler normalt over 400 deltakere samt rundt femti utstillere fra leverandørindustrien.   

Her kan du lese mer om om Norsk Hydrogenforum.