Han vil la produsenten tjene mer

Et nytt, norsk fornybarselskap har sett dagens lys. Becour ønsker å la strømkunder spore elektrisk kraft tilbake til produsenten. Samtidig skal kraftprodusenten sitte igjen med mye av gevinsten. Mannen bak Becour er et velkjent navn i fornybarsammenheng: Hans Petter Kildal. Han var inntil nylig direktør for “Sustainability & origination” i Kinect Energy, tidligere Bergen Energi. Nå vil han realisere større verdier for produsentene. 

– Kraftprodusentene må få tilbake den økonomiske fordelen ved å selge fornybar kraft. Vår erfaring er at de norske produsentene sitter igjen med kun 20 prosent av det energi brukeren betaler for fornybar energi med opprinnelsesgarantiinntektene. 80% forsvinner på vegen, fastslår han og fortsetter: 

–  Becour skal hjelpe produsenter av fornybar energi å realisere de grønne verdien i at kraften er ren og bærekraftig. All kraft må opprinnelsesmerkes, også termisk kraft som kull- og kjernekraft Bevisstheten rundt aktive og bevisste forbrukervalg når det gjelder energibruk fordrer transparente systemer og tydelig informasjon. Da må all strøm merkes. Skal man bygge opp opprinnelsesgarantier som en viktigere inntektskilde for produsentene må man sikre merkevaren som den fornybare energien utgjør, sier Kildal.

Becours ambisjon er altså å sørge for at produsentene sitter igjen med mesteparten av pengene fra salg av fornybar energi.

– Samtidig ønsker vi at strømforbrukerne skal få verktøy som gjør det lettere for dem å være bevisste forbrukere og å velge fornybart, sier han.

Kildal er en av de mest erfarne fagfolkene i det europeiske markedet for fornybar energi med opprinnelsesgaranti. Blant annet var han sentral i stiftelsen av den globale bransjeorganisasjonen for opprinnelsesgarantiselskaper, RECS, i 1999.
– Systemet med opprinnelsesgarantier må føres tilbake til intensjonene: å gi insentiv til aktive forbrukervalg, og at energibrukerne vet at pengene går til produksjon av fornybar energi, sier han.
 

Les mer på www.becour.com