Pilotprosjekt for lokal energi

Onsdag ettermiddag den 21. mars under Småkraftdagane presenterer Skagerak Energi spennede planer for lokal produksjon og lagring av elektrisk energi.

Skagerak Energi og samarbeidspartnere planlegger å etablere et pilotprosjekt for lokal produksjon og lagring av elektrisk energi ved Skagerak Arena i Skien. Prosjektet har fått navnet Skagerak EnergiLAB og skal være en fullskala pilotinstallasjon som skal fungere som arena / lab for testing av ny teknologi.

Prosjektideen er å bygge et stort solcelleanlegg på mer enn 5 000 m2 på taket på fotballstadion til Odds Ballklubb, Skagerak Arena i Skien. Solcellene med batterianlegg for lagring av strøm skal, i tillegg til å forsyne sitt nærområde med lokalt produsert strøm, være prøveanlegg for hvordan den lokalt produserte strømmen best kan tilknyttes og nyttiggjøres i eksisterende strømnett. Både tekniske løsninger, driftsaspekter og regulatoriske forhold skal testes og vurderes. Prosjektet skal inngå i Skageraks satsning på ny nett-teknologi og smartnett. Hør mer om prosjektet onsdag 21. mars kl. 15.40 når sivilingeniør Henrik Landsverk orienterer om prosjektsatsingen.


Påmelding til Småkraftdagane 20.-22. mars i Bergen her.