Nordkraft øker på drift

Nordkraft drifter stadig flere kraftverk for andre. Fra årskiftet økte driftsporteføljen betydelig.

Det nordlandsbaserte energiselskapet er et av flere som nå satser på å utnytte stordriftsfordeler for å tilby kostnadseffektiv drift til andre kraftverkseiere. 

– Nordkraft er godt i gang med sin strategi om å drive kraftverk for andre. Fra 1. januar har flere kraftverk kommet til i porteføljen. Disse er tre kraftverk i Ballangen, eid av Ballangen Energi, og et i Kvinesdal kommune i Vest-Agder. Det siste eies av SL Capital, som Nordkraft drifter flere småkraftverk for. I tillegg har Nordkraft driftsansvaret for Nygårdsfjellet vindpark, og får det samme ansvaret for vindparkene i Tysfjord og på Sortland som er under bygging. Alle disse tre for Fortum, skriver Nordkraft i en pressemelding. 

Les mer om verkene i Ballangen her. 

Les mer om verket i Kvinesdal her.