Kurs i solkraft

Har du planer om solceller på taket, eller ønsker å sette deg nærmere inn i solcelleteknologien? Da har Norsk Solenergiforening et tilbud til deg under Småkraftdagane i Bergen 22. mars.

Norsk solenergiforening arbeider for å fremme bruken av solenergi. Dette gjøres blant annet ved å informere om solenergiressursen, teknologiutvikling, støtteordninger og praktiske utfordringer.

 

Solenergiforeningen avd. Bergen presenterer derfor et kurs om solceller under Småkraftdagane i Bergen. Kurset går som en «workshop» i parallellsesjon torsdag 22. mars fra kl. 13.00 til 16.00 og koster kr. 500 inkl. mva. Påmelding skjer samtidig med påmelding til Småkraftdagane – eller ved korrigering av utført påmelding.

 

Kurset vil ta for seg alt fra tilgjengelig solinnstråling i Norge til praktisk utførelse av solceller på bygg. Hvordan velge vekselretter, hvordan skal kabling utføres på riktig måte, hvilken type innfesting skal brukes på tak/vegg, behov for nettilkobling, er spørsmål som vil bli tatt opp.

 

Deltakerne vil få en helhetlig oversikt over aspektene ved planlegging og installering av solceller. Kurset tar for seg en case der deltakerne skal kontrollere solinnstråling i PVgis, bestemme type solceller og se produksjonspotensialet. Dette sammenlignes med reelle tall fra et bestemt bygg med solceller i Bergen.