Clemens kjøper storkraft

Clemens Kraft kjøper prosjektet Tokagjelet fra Nordkraft. Det planlagte verket i Kvam Herad har en beregnet årsproduksjon på 78 GWh og installert effekt på 25,5 MW. Det går unna i Clemens om dagen. Nylig overtok de Ringdal kraft fra grunneierne og nå beveger de seg ut av småkraftsegmentet med kjøpet av Tokagjelet.

– Etter noen år med omstilling til lavere kraftpriser er det igjen en god del som skjer blant norske småkraftselskaper. Gratulerer til Clemens som etter rokeringer på eiersiden nå virkelig har satt opp farten, sier Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga. 

Fra sidene til Nordkrafts sakser vi følgende pressemelding: 

“Nordkraft skal være operatør for kraftverket når det kommer i drift. I tillegg er det inngått et samarbeid hvor Nordkraft vil bistå Clemens Kraft med utvikling av prosjekter fremover.
Nordkraft overførte onsdag eierskapet av Tokagjelet vannkraftprosjekt til CK Kraftholding Vest AS, et selskap eid av Clemens Kraft. Kraftverket vil produsere rundt 76 GWh når det er ferdig utbygd. Dette tilsvarer strømforbruket til rundt 4 750 husholdninger. Prosjektet er et av landets største vannkraftprosjekter som kan være privateid. Kraftverket vil være i drift i løpet av 2020. 
 
Inngår samarbeid
Clemens Kraft og Nordkraft skal fremover samarbeide om prosjektadministrative tjenester for å støtte opp under Clemens Krafts strategi når det gjelder utvikling og bygging av vannkraft. Begge selskaper har lang erfaring og betydelig kompetanse innenfor vannkraftprosjekter.  
 
Videre er selskapene enige om en driftsavtale for Tokagjelet. Avtalen går ut på at Nordkraft skal være operatør for kraftverket, med totalansvar i forhold til drift, vedlikehold og kraftsalg. Dette er en avtale på lik linje med det Nordkraft gjør for Standard Life Aberdeen, Fortum og Ballangen Energi i dag.
 
Narvik
Adm. dir. Eirik Frantzen – Det er veldig positivt og hyggelig at ny eier av Tokagjelet er delvis Narvikbaserte Clemens, og at Nordkraft sammen med Clemens også finner grunnlag for fremtidig samarbeid i forhold til utvikling og drift. Dette bygger videre opp under Narvik som et sentrum for fornybar energi i Nord-Norge, sier Eirik Frantzen, adm. direktør i Nordkraft.
 
– Vi er meget glade for å ha fått tilslaget på Tokagjelet. I tillegg har vi lagt til rette for et gjensidig godt samarbeid med Nordkraft. Dette er viktige bidrag i vår målsetting om å nå minimum 600 GWh i produksjon innen 2021, sier Børge Edvardsen Klingan, administrerende direktør i Clemens Kraft.
 
Clemens Kraft hadde ved inngangen til 2018 over 260 GWh i produksjon og 25 kraftverk i drift. I tillegg har selskapet åtte kraftverk under bygging og sju prosjekter under klargjøring for byggestart. Selskapet er et datterselskap av OVF, hvor sveitsiske CPV/CAP Pensionskasse Coop eier 49,9 % av aksjene. Clemens Kraft har hovedkontor i Oslo og er i dag blant de største utbyggerne av småkraftverk i Norge.”