Sjå Småkraftdagane på Youtube

Fekk du ikkje med deg alle detaljane i foredraga på Småkraftdagane. Mange av innlegga ligg no på Youtube https://www.youtube.com/playlist?list=PLihQ6K9BoKt6olmZ3RcLwh2HWOMPo7X27