Bli med på småkraftsamling i Gloppen!

2. mai er du invitert til småkraftsamling på Sandane i Sogn og Fjordane. Tema blir alt fra politikk og rammevilkår til forsikring, regnskap, service og vedlikehold. Møtet er både for medlemmer og ikke-medlemmer av Småkraftforeninga i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre, men kommer du langveis ifra er du selvsagt også velkommen. Her er invitasjonen: 

På gunn av god påmelding er arrangementet flyttet til Gloppen hotell – fortsatt ledige plasser! 

 
I N V I T A S J O N
 
I samarbeid med Småkraftforeninga arrangerer Accountor Gloppen AS  SMÅKRAFTMØTE på Sandane den 02.05.18
Invitasjonen går både til medlemmer, potensielle medlemmer og  kundar i Accountor.
 
Stad: Gloppen Hotell.
Tid: Onsdag 02.05. kl 18.00 – ca. 20.30
 
PROGRAM
-Aktuelle småkraftsaker – «spørretime»                  Knut Olav Tveit
-Forsikring av småkraftverk                                       Marsh/KLP
 
-Pause, kaffe og lett servering
 
-Småkraftrekneskap                                                   Jon Gimmestad
-Service og vedlikehold på småkraftverk                  Br. Dahl, Jan Helge Solheim
-Kraftlosen og FSE-kurs                                              Terje Engvik
 
 
Representanter fra Marsh, KLP og Småkraftforeniga bur på Gloppen Hotell og alle er hjerteleg velkommen til ei uformell kveldssamling etter møtet.
 
Påmelding:
E-post    gloppen@accountor.no
Tlf          57 86 86 00 (Hilde Mellingen)
 
 
Vi er klar over at det er lammetid og våronn, men vi håper at dei ulike selskapa kan sende ein eller to representantar.