Ja til Gjuvåa

Olje- og energidepartementet har avgjort at Skagerak Kraft får bygge Gjuvåa småkraftverk i Tuddal. Høy minstevannsføring skal sikre biologisk mangfold i en viktig bekkekløft, skriver Skagerak på sine nettsider. Småkraftforeningas samarbeidspartner på kraftsalg, Skagerak, får bygge verket selv om Fylkesmannen reiste innsigelse mot prosjektet. Skagerak eier 80 prosent av fallet til det panlagte verket mens lokale grunniere eier resten. 

OED opprettholder da Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) konsesjonsvedtak for Gjuvåa småkraftverk fra 2016. Fylkesmannen i Telemark fremmet innsigelsen de mente den kunne ha”…stor, negativ påvirkning på naturkvaliteter av nasjonal verdi”.
 
Avviste innsigelse

Innsigelsen fra Fylkesmannen er nå behandlet av OED og deres konklusjon er at “… at en utbygging i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable ulemper for naturmangfold, landskap og andre interesser.”.
 
– Vi er glad for at det endelig foreligger et konsesjonsvedtak for en søknad vi opprinnelig sendte tilbake i 2012, sier seksjonssjef Lars Søfteland i vassdrag- og utbyggingsseksjonen i Skagerak Kraft.

Les hele saken hos Skagerak Kraft

Fakta om Gjuvåa
(Alle tall er foreløpige anslag)
 
  • Sted: Gjuvåa i Hjartdal kommune, Telemark.
  • Produksjon: cirka 14 GWh
  • Fall: 290 meter
  • Rørgate: 2,3 km
  • Kostnad: Ca 63 mill. kr
  • Fallrettigheter:
    • Skagerak Kraft (ca 80 %)
    • 4 grunneiere (ca 20 %)