Knalltilbud på FSE-kurs fra Skagerak

Småkraftforeningas samarbeidspartner på kraftsalg Skagerak Kraft har et gunstig tilbud om FSE-kurs for instruert personell til medlemmer i Småkraftforeninga på kundeseminaret i Skien 5. juni. Antall ledige plasser er begrenset. Her gjelder førstemann til mølla-prinsippet! De kraftverkene som er Skagerak-kunder, har allerede fått informasjon og tilbud direkte fra Skagerak. Andre medlemmer i Småkraftforeninga kan melde seg på så snart som mulig til:

Organisasjonsrådgiver Terje Engvik, e-post terje@smakraftforeninga.no, tlf. 975 17 111.

Kundeseminaret, der FSE-kurset med førstehjelp tar det aller meste av tiden, starter kl. 10.00 og varer til kl. 17.00. Deretter blir det middag og sosialt samvær. Tilbudsprisen til medlemmer i Småkraftforeninga som ikke er Skagerak-kunder, er kr. 1.000 for kurs, lunsj og middag.

Tilbudet passer godt for medlemmer med akseptabel reiseavstand til Skien. I kursserien med halvdags FSE-kurs rund om i landet har Småkraftforeninga også planlagt et FSE-kurs på Østlandet 18. september. Men dette blir sannsynligvis lokalisert øst/ nord for Oslo.

FSE-kurs er obligatorisk for vakter som kan måtte betjene brytere og vern ved småkraftverk. Kravet fra DSB er at kurset må gjennomføres minst hvert tredje år.