Satser stort på drift

Dalane Kraft satser på å operere 60 småkraftverk for andre innen 2020 og vil tilby blant annet krafthandel, optimalisering, vedlikehold og fjernstyring.

Dalane Kraft AS er en del av det offentlig eide energikonsernet Dalane Energi. Selskapet etablerer seg med produktet «Kraftpakken» som en konkurrent til flere andre satsninger hvor småkraftaktører ønsker å drifte småkraftverk for andre. 
Daglig leder Richard Samslått i Dalane Kraft sier de ønsker å skille seg ut ved å tilby fullt operatørskap av småkraftverk på vegne av eierne. Det vil også si tjenester som myndighetskontakt, driftsleder høyspent, VTA, regnskap / rapportering og daglig ledelse.  Kundene kan her velge hvilke tjenester de ønsker å benytte seg av. Den siste tiden har han besøkt en rekke sentrale bransjeaktører for å fortelle om nysatsningen. 
 
– Responsen  har vært god og vi nærmer oss allerede avtale med et par aktører. Målet vårt er å sette både oss selv og kundene våre i stand til å takle lave kraftpriser. Vi skal levere kostnadseffektive løsninger av god kvalitet. Utgangspunktet for denne tilnærmingen var at vi så på hvordan vi kunne rigge våre egne kraftverk for best mulig å møte en usikker fremtid med store svingninger i kraftprisene. En av nøklene her er selvsagt å øke driftsvolumene, sier Samslått.

– Vi har et svært godt team av engasjerte og kompetente folk i Dalane Kraft og denne kompetansen ønsker vi nå å dele med andre. Samtidig stille hele konsernet seg bak denne satsningen, legger han til.  

 
Hovedfokus er småkraftverk i sørvestre del av Norge, beliggende mellom Bergen og Telemark, men også resten av landet er interessant etter hvert. 
 
– Utenfor primærområdet vil vi særlig tilby tjenester som ikke krever tilstedeværelse, men vi er også innstilt på bruke lokale partnere på drift, sier han. 
 
Dalane Energi holder til i Egersund og driver med sluttbrukersalg, kraftproduksjon og  nettvirksomhet.  Konsernet er eid av kommunene Egersund, Sokndal, Lund og Bjerkreim. Datterselskapet Dalane Kraft AS eier og driver følgende kraftproduksjon: 
 
Produksjon

Heleide kraftverk :  169 GWh 
 
Øgreyfoss,               65 GWh Eigersund       
Lindland,                 44 GWh Sokndal
Haukland,                20 GWh, Lund
Grødemfoss,            18 GWh, Eigersund
Honnefoss,               12 GWh  Eigersund
Drivdal                       8 GWh Lund
Løgjen                        2 GWh Lund
 
Deleide kraftverk :      30 GWh
 
Svåheia Vindpark        90 GWh, Eigersund
Vikeså                        18 GWh, Bjerkreim
Stølskraft                      6 GWh, Bjerkreim
 
 
Operatørskap                 43 GWh
 
2 kraftverk                       43 GWh