Fransk storsatsing på hydrogen

Frankrike klinker til på hydrogen: Innen 2028 skal de ha 50.000 hydrogenkjøretøyer på vegene og 1000 fyllestasjoner spredt ut over hele landet.

Mens Noprge går med små skritt på vegen mot hydorgensamfunnet er situasjonen en annen i Franskrike. Landets minister for økologisk transformasjon Nicolas Hulot presenterte forrige uke et bredt anlagt tverrsektorielt offentlig-privat H2-samarbeid. Her skal det kuttes CO2-utslipp og produseres og distribueres hydrogen i stor skala til industri, transportsektoren og i det franske gassnettet, skriver Hydrogen.no. 
 
Kalt “Plan Hydrogène” har den til hensikt å gjøre Frankrike til verdensledende innen hydrogenteknologi, gjennom å skape en karbonfri industrisektor, utvikle fornybar lagringskapasitet lokalt og implementere nullutslippsløsninger for vei, jernbane og elvetransport. 

Les mer på www.hydrogen.no .