Hell i uhell for Nydal kraft

Rune Nydal var heldig og fikk på plass ny trafo i kraftverket bare fire dager etter at den gamle takket for seg. Derned ble produksjonsavbruddet i Nydal Kraft i Førde til å leve med. Nå etterlyser han et beredskapsopplegg for vitale deler til kraftverk.

Havariet skjedde sist torsdag. Den gamle ABB-trafoen som hadde gjort jobben siden oppstarten i 2005 sluttet plutselig å virke. Nå var gode råd dyre siden et produksjonsavbrudd selvsagt blir kostbart selv om avbruddsforsikringen jo etter hvert ville slått inn.
 
– Vi var veldig heldige. Gjennom leverandøren vår, HM Elektro, fikk vi kjøpe en 2 MW Møre Trafo fra tre kraftverkseiere i Ryfylke som nettopp hadde spleiset på den for å ha den i beredskap, sier Rune Nydal som i tillegg til å være småkraftgrunder også er styreleder i Småkraftforeninga Sogn og Fjordane.
 
Nydal mener at dette med et beredskapslager for vitale kraftverksdeler er noe som kunne vært satt mye mer i system enn det er i dag.
 
– De tre kraftverkene i Ryfylke opptrådte jo her veldig klokt så dette er et eksempel til etterfølgelse. Samtidig tenker jeg at beredskapsdeler egentlig ville være en forretningside for leverandørindustrien. Om for eksempel en trafo-leverandør lagerholdt de mest aktuelle trafostørrelsene kunne småkraftverkene finansiere det gjennom en abonnementsløsning. Dette burde i sin tur gjøre det mulig å få redusert forsikringspremien, sier han.