Ny trafo åpner for mye småkraft

En ny trafo i Nordland åpner for småkraftinvesteringer tett inn på 500 millioner kroner. Administrerende direktør Stein Valle i Nord-Salten Kraft gleder seg stort over at Statnett nå endelig besluttet å investere 300 millioner kroner i Kobbvatnet transformatorstasjon – Vi har arbeidet lenge for dette. Nå kan vi tilknytte mer fornybar produksjon i regionen og vi får en mye bedre forsyningssikkerhet. Dette åpner for investeringer i småkraftproduksjon for om lag 500 millioner kroner siden denne kraften nå kan transporteres ut i sentralnettet, sier Stein Valle til Distriktenergi.  

Nord-Salten Kraft AS  er lokalisert i Ulvsvåg på Hamarøy. Seslkapet eies i all hovedsak lokalt av kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold og Tysfjord, Salten Kraftsamband AS, og av private aksjonærer.

På sidene til Distriktsenergi  kan du lese mer om denne gladnyheten og se videointervju med Stein Valle.