Han sikrer storutbygging i Hardanger

Den etterlengtede trafoen i Mauranger i Hardanger skal endelig bygges. Det utløser småkraftutbygginger og andre investeringer til en halv milliard kroner. Det var olje- og energiminister Terje Søviknes som til slutt sikret bygging av trafoen som mange har ventet lenge på.

-Nå blir det investeringer for over en halv milliard kroner i flere vannkraftverk, kraftlinjer og trafostasjon. I tillegg blir det nå realisert tre el-fergesamband i Hardanger, sier daglig leder Erlend Nornes i Energiselskapet Hardanger på nettsidene til www.distriktsnergi.no. 

Roser NVE og OED

-Det har vært en lang prosess og mye arbeid for å få de nødvendige konsesjonene på plass. Konsesjonene som ble gitt av NVE ble klaget inn til Olje- og energidepartementet. Klagen ble heldigvis ikke tatt til følge noe OED skal ha ros for, sier en svært fornøyd Erlend Nornes til Distriktsenergi.no.
 
Utløser investeringer på over 500 millioner kroner
Nornes forventer at konsesjonen vil utløse investeringer i distriktet på over 500 millioner kroner. – Statnett vil bygge ny trafostasjon i Mauranger slik at den nye fornybare kraften kan sendes ut på sentralnettet. Haugaland Nett vil forsterke linjen fra Mauranger til Jondal. I Jondal vil vi i Energiselskapet Hardanger bygge ny 132 KV linje frem til nye Herand Kraftverk som vil kunne produsere rundt 85 GWh årlig, sier Nornes.
 
-Det er OBOS som står for utbyggingen av Herand Kraftverk. I tillegg til dette vil en rekke småkraftverk i området nå kunne realiseres, sier han. 
 
Tre fergesamband over på el drift
Transportsektoren er på full fart over til å bruke fornybar energi istedenfor fossile energikilder. Kraftinvesteringene som nå kommer i Hardanger muliggjør at tre fergesamband går over på ren el-drift. Det er sambandene Utne – Kvanndal,  Jondal – Tørvikbygd og Utne – Kinsarvik som nå kommer til å bli betjent av el -ferger. Dette skjer allerede fra 1. januar 2020. 
 
De elektriske fergene er utstyrt med batteripakker om bord som kan lades fra strømnettet fra Energiselskapet Hardanger (plugin hybrid elektrisk). Fergene oppfyller strenge miljøkrav, noe som innebærer omfattende reduksjon i CO2-utslipp, forbruk av drivstoff og energibruk.
 
Lydløst i Hardangerfjorden

El-fergene skal kunne benytte 100 prosent strøm fra nettet, og ha backup-systemer om bord. De blir meget energieffektive med gode sjø- og manøveregenskaper, og vil også få et lavt støynivå. 
 
-Vi er stolte av å kunne være med på et så omfattende og viktig miljøprosjekt, sier Erlend Nornes. 
 
Dette er Energiselskapet Hardanger
 
Energiselskapet Hardanger er eid av kommunene Eidfjord, Ulvik herad, Ullensvang herad og Jondal kommune, og er i så måte et kommunalt eid aksjeselskap. Selskapet både produserer og selger strøm, i tillegg til å eie og drifte strømnettet i kommunene. Kraftproduksjonsdelen produserer cirka 85 GWh i året. Produksjonen foregår i en storslått natur og gjør at strømkundene til Energiselskapet Hardanger kan bruke lokalt produsert strøm som er like grønn som naturen i Hardanger. Totalt har de 6 800 nettkunder og har ansvar for et geografisk område som er 9 ganger større enn Bergen kommune. En god del av forsyninga er i fjellområder.

Takk til Distriktenergi for publisering av denne saken hos Småkraftforeninga.