Frithjof valgte Clemens

Det ble til slutt Clemens Kaft som fikk bygge ut Terråk småkraftverk i Bindal i Nordland. Grunneier Frithjof Plahte er godt fornøyd med resultatet av anbudsrunden for det attraktive småkraftprosjektet.

Flere selskap var inne i bildet, men valget falt til slutt altså på Clemens. 

– Både ut fra økonomiske vilkår i kontrakten og gode referanser fra andre. De har fått mye skryt for å være ryddige og greie å ha med å gjøre. Veldig fornøyd med økonomien i prosjektet, sier Frithjof Plahte.

 
 
– Veldig mange var interesserte, men vi fikk så god kontakt med Clemens at vi gikk for dem. Norsk småkraft er defintivt attraktivt. Vi har både snakket med norske aktører eid fra utlandet og direkte med utenlandsk kapital. Det var også en ikke-tradisjonell norsk utbygger i kontakt med oss. Dette var et selskap som ønsket å satse på fornybar energi,s ier han.
Plahte vurderte lenge å bygge kraftverket i egen regi. 
 
– Ja, det vippet lenge frem og tilbake, men endte opp med en profesjonell samarbeidspartner
 
Terråk er estimert til å kunne gi 28,8 GWh kraft hvorav hele 17,8 GWh er vinterproduksjon. Utbyggingskost er uvanlig gunstige 2,70 kroner / KWh eller totalt 77 millioner kroner. Fallhøyden er 125 meter og inntaksmagasinet kan reguleres nesten to meter. 
 
– Terråk er et spennende prosjekt fordi det viser den høye innovasjonstakten vi nå ser i småkraftbransjen. Prosjektet var oppgitt av et av de store regionale kraftselskapene på grunn av for høy byggekost, men etter en nøye gjennomgang av hele utbyggingen sitter grunneier igjen med en lønnsom utnytting av egne naturressurser, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga. 
 
Ifølge Tveit skjer den samme prosessen med en rekke andre småkraftprosjekter hvor målet er å skape lønnsomhet i en tid med lave kraft- og sertifikatpriser. Køen av ubygde konsesjoner er fortsatt lang, men det skjer også mye på utbyggersiden i småkraftbransjen. 
 
– Dette viser at småkraften er tilpasningsdyktig og evner å omstille seg. På tross av kraftmarkedet er småkraften en bransje hvor det fortsatt bygges kraftverk og hvor folk tør å satse. Det skal vi være både fornøyde med og stolte av, sier han, og legger til at det har vært veldig interessant å følge prosessen rundt Terråk.        
 
Det er småkraftnestor Rein Husebø og Tor Gjermundsen i Sweco som har vært Plahtes rådgivere på prosjektet frem til konsesjon ble gitt andre halvår i fjor.