Digital sporing av strøm

Fornybarselskapet Becour har fått fire millioner kroner fra Oslofjordfondet for å utvikle et verktøy for digital sporing av strøm. Dette skal koble strømbrukere og strømprodusenter som for eksempel småkraftverk tettere sammen og sette forbrukerne i stand til å gjøre aktive fornybarvalg.

Dette fremgår av en pressemelding fra Becour. Her kan du lese hele meldingen: 

“For fem måneder siden satte selskapet Becour seg høye ambisjoner om å styrke markedet for fornybar energi med opprinnelsesgarantier med mer transparente løsninger. Med støttet fra Oslofjordfondet går de nå i gang med et stort forskningsprosjekt for å digitalisere sporing av strøm.

Markedet for fornybar energi med opprinnelsesgarantier skaper en økonomisk merverdi for
produsenter av fornybar energi. Hensikten er at denne gevinsten investeres i ny og økt fornybar
produksjon. I dag finnes det ingen garantier for dette, og mye av den økonomiske gevinsten som
skapes forsvinner på ferden fra bruker til produsent. Becour har tatt initiativet til å utvikle en teknologi
for å gjøre ordningen mer pålitelig og effektiv.

Formålet med prosjektet er å utvikle et digitalisert sporingsverktøy som kobler produsenter og
energibrukere tettere sammen. Dermed skal bevisste energibrukere kunne gjøre aktive valg og bruke
sin forbrukermakt til å flytte energimarkedet i en mer fornybar og bærekraftig retning.
“Ved å utvikle et pålitelig sporingsverktøy ønsker vi å styrke det etablerte systemet, og å gi
sluttbrukeren en stemme i energimarkedet. I andre enden av dette prosjektet vil vi sitte med en
løsning som gir økt transparens, økt kundeverdi og økt økonomisk verdi for produsenter av fornybar
energi,” sier Hans Petter Kildal, Administrerende direktør i Becour.
Becour mottar nå 4 millioner i forskningsmidler fra Oslofjordfondet for å utvikle denne løsningen.
Samarbeidspartnere i forskningsprosjektet er Østfoldforskning AS, Vestlandsforsking, NMBU, Østfold
Energi AS, Zephyr AS, Smart Energi AS, RECS International, Turku School of Economics og Sariba
AS.”
Om Becour
Fredrikstadselskapet Becour AS jobber for å fremme fornybar energi, samt utvikle pålitelige
sporingssystemer i Europa. De bistår bedrifter med å velge fornybar energi – og sikrer at det er
produsentene som sitter igjen med den økonomiske gevinsten av disse valgene. becour.com
For mer