Småkraftsatsing i nord

MIP Miljøkraft bygger to småkraftverk på Melfjellet i Nordland. Utbyggingen er kostnadsberegnet til 200 millioner kroner, skriver Rana Blad. De to prosjektene Øvre og Nedre Leiråga skal til sammen gi 34,6 GWh. MIP Miljøkraft  er resultatet av et samarbeid mellom Mo Industripark og den kjente småkraftaktøren Miljøkraft Nordland. MIP Miljøkraft driver i dag fire småkraftverk og skal altså nå nygge to nye for 200 millioner kroner. 

– Av de 200 går 140 millioner til lokale leverandører, forteller daglig leder i MIP Miljøkraft, Tore Rafdal til Rana Blad. 

Les mer hos Rana Blad (betalingsmur).