– Må finnes en løsning for HYOP

Småkraftforeninga ser svært alvorlig på at fire hydrogenstasjoner i østlandsområdet stenges på grunn av vanskelig økonomi. – Dette kan bremse hele den norske hydrogensatsingen. Nå er det viktig å finne en løsning for videre drift, sier daglig leder Knut Olav Tveit. Nyheten om at HYOP stenger hydrogenstasjonene sine fra 1. september ble offentligggjort i dag.

– Dette kan vise seg å bli et strategisk problem for utrullingen av hydrogenteknoloigi i Norge.  Vi trenger fyllemuligheter i østlandsområdet for å øke bruken av hydrogenbiler.  HYOP har tatt et tungt ansvar i en oppstartfase og nå er det viktig å snu alle steiner. Både offentlige og private løsninger eller en kombinasjon av disse bør utforskes, sier Tveit. 

Her kan du lese pressemeldingen fra HYOP:

“Introduksjon av hydrogen drivstoff er en krevende oppgave hvor Hyop er en av pionerene.   I sitt syvende driftsår erfarer Hyop at tilgangen på driftskapital er så knapp at man ser seg nødt til å stanse driften av hydrogenstasjonene.
 
Gjennom de siste syv årene har det vært en gradvis utvikling fra demonstrasjon av hydrogen som drivstoff med prototyper av hydrogenbiler, til et pre-kommersielt marked med et mindre antall biler i salg til allmennheten.  Hydrogen er nå sjekket ut som alternativt drivstoff og en bred markedsintroduksjon kan starte.
 
Hyop driver de fleste av Norges hydrogenstasjoner, og har startet omstillingen ved åpning av en ny stasjon på Høvik i Bærum i fjor.  Selskapet har også byggesøknad inne for en ny robust stasjon med god kapasitet på Ryen i Oslo.  Dette arbeidet vil stanse opp som følge av manglende investeringsvilje.
 
”Vi har saumfart markedet etter kapital, men det er liten vilje i næringslivet for å engasjere seg i ny miljøvennlig teknologi som har stort potensiale til å bli lønnsom” uttaler Ulf Hafseld daglig leder i Hyop.  ”Vi har fått med oss noen ildsjeler som har bidratt til å holde selskapet flytende de siste par årene.  Dette har sammen med de offentlige bidragene holdt aktiviteten i gang, men fra 1. september er det stopp”
 
Det er tydelige signaler om at hydrogenbiler vil komme i større antall fra flere bilprodu­senter i årene fremover.  Og det trenger vi, skal vi nå det nasjonale målet om kun salg av utslippsfrie biler i 2025.  I tillegg til bilene er det behov for hydrogenstasjoner.  Disse vil ha god kapasitet ved at tanking skjer på under fem minutter, og et fåtall stasjoner kan dermed betjene en stor bilflåte.  Hydrogenbilene er imidlertid helt avhengig av stasjonene – likesom bensin og dieselbiler er det.  Elbilene fikk en ”flying start” ved at de kunne lades i enhver stikkontakt, men nå trenger også de egne stasjoner for videre utbredelse.
 
“Nedstenging av stasjonene er stikk i strid med det vi har jobbet for i alle år” uttaler Ulf Hafseld,” men siden inntektene foreløpig er så lave, trenger vi tilgang på kapital for å holde det gående.  Og når den mangler, har vi ikke annet valg” avslutter han.”

Her kan du besøke HYOPs nettsider.