Utfordrer politikere på HYOP-krisen

– Det er svært beklagelig at en viktig aktør som HYOP må gi seg akkurat nå når hydrogeninteressen er på full fart oppover. Det er beskjedne politiske grep som skal til for at hydrogen for alvor skal kunne få fotfeste som et alternativt drivstoff i transportsektoren. Norsk Hydrogenforum vil derfor utfordre og invitere politikerne og virkemiddelapparatet til dialog og aktivt bidra til å finne en løsning, sier styreleder Steffen Møller-Holst i Hydrogenforum.

Norsk Hydrogenforum beklager sterkt at HYOP ser seg nødt til å stenge sine hydrogenstasjoner. I en tid der interessen for hydrogenteknologi er stor og økende, er det spesielt uheldig at tilgangen på hydrogen for tidligbrukere reduseres, skriver Norsk Hydrogenforum på sine nettsider. 
 
 – I dag fikk vi beskjeden at HYOP må stenge ned sine hydrogenstasjoner på Østlandet etter flere års krevende søk etter finansiering av drift i en førkommersiell fase. Med svært høye politiske ambisjoner om nullutslipp i transportsektoren, er det et paradoks at virkemiddelapparatet ikke har ordninger som gjør at HYOP kan opprettholde driften, uttaler generalsekretær Kristian Vik i Hydrogenforum.
 
I tillegg til personbiler, tas hydrogenteknologi nå i bruk i lastebiler, i tog og etter hvert også i skip. Økt tilgang på komponenter og redusert kostnadsnivå for hydrogenteknologi gjør det mulig å realisere utslippsfrie kjøretøyer og fartøyer med lang rekkevidde. Hydrogenteknologi blir avgjørende og vil sammen med batterier bidra til at vil kan lykkes med nullutslipp i vei- og sjøtransporten.
 
HYOP ble etablert i 2012 og deres innsats har siden den tid vært av avgjørende betydning for at den norske hydrogeninfrastrukturen ble ivaretatt og videreutviklet. UnoX drifter per i dag to hydrogenstasjoner og har tre nye under etablering, men har også møtt utfordringer mht finansiering.HYOPs nedstengning av hydrogenstasjonene er et tydelig signal om at tiden er kommet for å ta skikkelig tak i og effektuere Stortingets vedtak om miljømålene for transportsektoren i NTP.

Småkraftforeninga er medlem av Norsk Hydrogenforum.