Slik er alle her

(07/09/2018) Her er absolutt alle vi noensinne kommer til å ha her.

 

Daglig leder Knut Olav Tveit

Knut Olav er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og journalist fra Universitetet i Stavanger med yrkesbakgrunn fra fag- og lederstillinger innen kommunikasjon og journalistikk. Han har befalsutdanning fra Infanteriet og er kaptein ved Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08.

Organisasjonsrådgiver Terje Engvik
Terje er skogbruksutdannet med tilleggsutdannelse innen økonomi /administrasjon og jus med spesialisering i vassdrags- og energijus. Mangeårig yrkesbakgrunn som leder i skogsamvirket og prosjektleder for småkraft og vindkraft i Norges Bondelag. Terje har erfaring som styreleder og -medlem i flere selskap / organisasjoner.

Styreleder Lars Emil Berge, Kvinnherad
Lars Emil er gårdbruker og utdannet agronom. Styreleder i Vika Kraft hvor han er falleier og medeier samt leder i fallrettsslaget. Prosjektleder for planlegging og utbygging av Vika Kraft der han også jobber med drift. Lars Emil har og har hatt en rekke lokale tillitsverv i idretten og andre organisasjoner, blant annet som leder i Bondelaget. Han har også jobbet som lærer og avløser i landbruket.

Nestleder Geir Magnor Olsen, Mo i Rana
Geir er småkraftutbygger og prosjektleder i Haneseth Energi som leverer tjenester innen elektro, høyspent, automasjon og utbygging og drift av småkraftverk. Han er deleier i tre småkraftverk og drifter ti kraftverk som daglig leder. Geir har fagbrev automatiker og erfaring fra utarbeidelse av konsesjonssøknader for småkraft.

Styremedlem Egil Kambo, Etne

Egil er småkraftutbygger og har eierskap i sju egenutbygde småkraftverk. Han er daglig leder i Kambo Energi AS som leverer konsesjonssøknader, anleggsledelse, prosjektledelse, tekniske tjenester og bistand ved småkraftkonsesjoner. Egil har fagbrev elektro / elektronikk og teknisk fagskole og har rundt 18 års erfaring fra småkraftbransjen og bistått i realiseringen av rundt 20 småkraftverk.

Styremedlem Frithjof Plahte, Bindal.
Frithjof er Cand. Mag. biologi med hovedfag nevrofysiologi og tilleggsutdanning fra Landbrukshøgskolen på Ås. Han eier og driver en utmarkseiendom med fokus på skogbruk, turisme og utnyttelse av naturressurser. Frithjof er falleier i et småkraftverk og i et utbyggingsprosjekt og planlegger et minikraftverk i egen regi. Han har erfaring fra konsesjonssøknader innen småkraft og vindkraft.

Styremedlem Atle Støyva, Gloppen
Atle er melkebonde med agronomutdannelse. Han har fallrett og er medeier i Byrkjelo Kraft hvor han også er daglig leder, styreleder og stedfortredende VTA med damsikkerhetskurs 1 og 3. Atle var byggeleder under utbyggingen i Byrkjelo og er styremedlem Fjord Energi – et kraftomsetningselskap for enkeltstående, samarbeidende småkraftverk som han også var med på å etablere.

Styremedlem Lars Petter Øye, Ørsta
Lars Petter er ingeniør innen reguleringsteknikk / automasjon med tilleggsutdanning i økonomi. Yrkesbakgrunn fra kraft- og telecombransjen knyttet til kraftverk, driftsentraler, trafoer, fibernett mv. Han er medeier og fallrettseier i eget kraftverk hvor han var daglig leder med ansvar for konsesjonssøknad utbygging og drift i flere år. Erfaring som styreleder /-medlem i flere selskap og har sittet i kommunestyret. Han er særlig engasjert i foreningas arbeidSmåkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog