Fosweb enda en gang

Innlegging av data om kraftverket i databasen Fosweb har voldt mye besvær for en del småkrafteiere. Fristen for innrapportering til Statnett gikk ut 01.10.17, men fortsatt er det en del som ikke har gjort dette.  Det er kraftverk over en megawatt installert effekt som er underlagt dette kravet og de det gjelder skal ha fått brev fra Statnett.

Statnett har til nå vært tålmodige med dette myndighetskravet, men manglende oppfølging kan i verste fall og siste instans føre til tvangsmulkt – noe ingen hverken er tjent med eller ønsker. Statnett oppfordrer alle til å legge inn de data de har tilgjengelige. Dersom noe mangler er det bedre med noe enn ingenting så får du heller ta en dialog om begrunnelsen for dette med fagfolkene i Statnett.

Vi minner om Statnetts hjelpetelefon på 23904390 eller hjelpemail fos@statnett.no  dersom du trenger hjelp for å komme i gang.  For de som ikke ønsker å gjøre dette selv er det mest nærliggende å kontakte egen leverandør av elmek for hjelp.

Knut Olav Tveit