400 norske fornybarmuligheter på ett brett

(27/09/2018) Småkraftforeninga lanserer i dag Småkraftrapporten på konferansen Kraft i Vest i Sandane i Sunnfjord. Rapporten er en fullstendig oversikt over konsesjonsgitte småkraftprosjekter som ikke er bygget - fylkesvis innplassert på kart. Ferdig utbygd kan disse verkene forsyne 160.000 husstander med kraft og gi et bidrag til BNP på 56 milliarder kroner samt utløse 13200 årsverk i distriktene.

– Dette er et uforløst potensial for en formidabel verdiskaping ute i norske bygder. Aktvitetsnivået i småkraften er i dag høyt, men fortsatt er det slik at det er stillstand rundt mange av disse prosjektene. Det ønsker vi i Småkraftforeninga å gjøre noe med. Derfor har vi laget Småkraftrapporten – en samlet oppstilling av potensialet med råd og tips til hvordan et prosjekt kan realiseres. Vi presenterer også noen av de mest sentrale bransjeaktørene, sier Tveit og fortsetter:


– Med denne rapporten ønsker vi å utløse kreativiteten, handlekraften og stå-på-viljen vi vet finnes i bransjen vår. Den finnes både i pdf- versjon og interaktivt på våre www.smakraftforeninga.no. Der kan du se konsesjonenes beliggenhet i forhold både til hverandre og andre småkraftverk, sier han.

Det er gitt over 400 småkraftkonsesjoner som ikke er bygget. Til sammen dreier dette seg om 3,2 TWh fornybar strøm og ferdig utbygd vil verkene ha en verdi på rundt 14-15 milliarder kroner. Vannfallene det er snakk om eies av norske grunneiere og bønder som enten kan bygge ut kraftverket selv eller leie det ut med privat avtalt hjemfall av kraftverket til gården til en gunstig pris etter noen tiår.


– Bare å søke på disse konsesjonene må ha kostet minst 100 millioner kroner. I tillegg kommer arbeid hos NVE, høringsinstitusjoner og andre, sier Tveit.


Rapporten «Samfunnsnytte av småkraft» fra Thema Consulting anslår at utbygging av småkraftpotensialet vil kunne bidra med 56 mrd. NOK 2017 til BNP og generere sysselsetting på over 13 200 årsverk over kraftverkenes levetid.Last ned Småkraftrapporten 2018 her eller klikk på menyen til høyre på denne siden.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog