Fosweb på overtid

(04/10/2018) Fristen for å legge inn data i Fosweb hos Statnett gikk ut for ett år siden. For etternølerne begynner det nå å haste.

Innlegging av data om kraftverket i databasen Fosweb har voldt mye besvær for en del småkrafteiere. Fristen for innrapportering til Statnett gikk ut 01.10.17, men fortsatt er det en del som ikke har gjort dette. Det er kraftverk over en megawatt installert effekt som er underlagt dette kravet og de det gjelder skal ha fått brev fra Statnett.

 

– Statnett har til nå vært tålmodige med dette myndighetskravet, men manglende oppfølging kan i verste fall og siste instans føre til tvangsmulkt – noe ingen hverken er tjent med eller ønsker.
Småkraftforeninga oppfordrer alle til å legge inn de data de har tilgjengelige. Dersom noe mangler er det bedre med noe enn ingenting så får du heller ta en dialog om begrunnelsen for dette med fagfolkene i Statnett, sier daglige leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Foreninga minner om Statnetts hjelpetelefon på 23904390 eller hjelpemail fos@statnett.no dersom du trenger hjelp for å komme i gang. For de som ikke ønsker å gjøre dette selv er det mest nærliggende å kontakte egen leverandør av elmek for hjelp.

Data om det enkelte verk er viktig for analyse og drift av kraftsystemet. Kraftsystemdata som meldes inn i Fosweb benyttes i systemansvarliges fagsystemer og danner basis for analyse og drift av kraftsystemet.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog