– OG’er er vinn-vinn

(05/10/2018) Ordningen for opprinnelsesgarantert fornybarstrøm er oppe til høring i Olje og energidepartementet og under lupen i norske medier. Med mange sterke meninger kan det være lett å glemme hva som egentlig er formålet med denne ordningen, og hvordan norske aktører fortsatt kan dra nytte av dette, skriver Hans-Petter Kildal i denne kommentaren.

Oslo Economics har, på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED), utredet ordningen og dens innvirkning på norsk økonomi. Rapporten er tydelig og klargjørende på flere områder, men det er også et par punkter rapporten utelater som vi ønsker å fremheve.

Opprinnelsesgarantier (OG) er garantier som strømbrukere kan kjøpe for å dokumentere at strømmen de bruker er produsert med fornybare kilder. Hensikten er å øke etterspørselen etter

Hans Petter Kildal er administrerende direktør i Becour.

fornybar strøm og å gjøre det mer lønnsomt for produsenter å produsere fornybart. Det finnes internasjonale markeder for handel med opprinnelsesgarantier, og ordningen er forankret i EUs fornybardirektiv.

Vinn-vinn, også for norsk industri

Et argument vi ofte hører er at OG hemmer konkurransekraften til norsk industri fordi aktører må betale for den fornybare energien. På dette området er rapporten fra Oslo Economics klargjørende.

Den økonomiske innvirkningen av opprinnelsesgarantier for Norge som helhet er positiv. Ordningen bidrar til å skape inntekter til den norske kraftbransjen tilsvarende om lag 2 mrd årlig. At ordningen virker hemmende for norsk industri sin konkurransekraft er derimot kun teoretisk forankret og ikke dokumentert i praksis.

I stedet for å se på OG som et hemmende påbud, kan industrien se det som en mulighet til å heve kvaliteten av sine varer. Et prispremium for produkter som er laget med opprinnelsesgarantert fornybar strøm kan dekke store deler av kostnadene knyttet til innkjøp av OGer. Dette er et punkt som ikke er vurdert i rapporten.

Norge er det landet som tjener mest på ordningen, og vår tillit i Europa svekkes på grunn av industriens dobbeltkommunikasjon omkring OGer. Denne tilliten vil svekkes ytterligere dersom Norge innfører særregler for å beskytte vår egen industri, samtidig som vi høster inntektene fra utenlandske aktører. Norsk industri har allerede redusert elavgift (0,48 øre/kWh mot 16,32 øre/kWh for tjenesteytende bedrifter) og unntak for elsertifikatkostnader.

Norge i Europa

Et annet viktig punkt som rapporten fremhever er at det er stor enighet omkring og tillit til ordningen internt i Europa. Dette kom tydelig frem tidligere i år da EU besluttet å styrke ordningen i et revidert fornybardirektiv, det såkalte RED II. Også utenfor Europa vokser interessen for OG, og lignende markeder er i fremmarsj både i Asia og Amerika.

Endringer som eventuelt svekker ordningen i Norge avskjærer oss fra et voksende internasjonalt marked som har en god hensikt, nemlig å drive fram overgangen fra fossil energi til fornybar. Når Norge satser på å posisjonere seg som et foregangsland innen bærekraftige løsninger og fornybar energi virker det bakvendt å motarbeide seg løsninger som fremmer nettopp dette.

Endringer i dagens ordning

Vi støtter forslag og tiltak som forbedrer markedstransparensen og som fremmer mer effektiv handel av opprinnelsesgarantier. Vårt mål er at alle energikilder inkluderes i opprinnelsesgarantiordningen. Kullkraft, kjernekraft og gasskraft bør spores og dokumenteres på lik linje med fornybar kraft. Dette gir mulighet til å lage en detaljert varedeklarasjon og dermed øke transparensen i energimarkedet. Dette vil også kunne tydeliggjøre hvordan ordningen bidrar til prisdifferensiering mellom ulike energikilder og gjøre informasjonen mer forståelig for strømbrukeren.

Becour er et sentralt bindeledd mellom norske aktører og et voksende europeisk marked. Vi kommer til å fortsette å bidra aktivt i diskusjonene og å dele våre og våre samarbeidspartneres erfaringer på dette området. Dette har vi formidlet direkte i møte med OED, og det vil vi fortsette med videre i prosessen.

Se også www.becour.comSmåkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog