Ett øre for det grønne skiftet

(08/10/2018) -Etter flere år med oppgang er det positivt at regjeringen foreslår å sette ned elavgiften med ett øre. det vil øke etterspørselen og bidra til å få fart på det grønne  skiftet til et fossilfritt energisystem, sier styreleder Lars Emil Berge (bildet)  i Småkraftforeninga i en kommentar til Statsbudsjettet for 2018. 

Innenfor fornybar energi er det få nysatsinger eller overraskelser å spore i dette Statsbudsjettet.

-Dette var nok et budsjett på jevne, men vi er glade for at regjeringen gjør noe med elavgiften og slik legger til rette for økt bruk. Stadig å skattlegge fornybar strøm hardere i en tid hvor vi trenger å fase ut fossilt har også gitt en negativ signaleffekt ut til befolkningen så dette bør bare være starten på en nedgang i avgiften over flere år, sier Berge.

Regjeringen foreslår å redusere avgiften med ett øre fra prisjustert sats. “I praksis betyr det at den blir satt ned fra 16,58 øre til 15,83 øre/kWh.”, skriver Europower i dag.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog