Mer vann til småkraften – bra eller dårlig?

(09/10/2018) Mer vann kan være bra og dårlig. Norsk Klimastiftelses prosjekt " Klimarisiko – finans og børs" gir grunn til ettertanke - også for småskala vannkraftprodusenter, skriver Knut Olav Tveit  i denne kommentaren.

Jeg deltok nylig på et innsiktsfullt foredrag med Anders Bjartnes i Norsk Klimastiftelse om hvordan klimaendringer kan påvirke de store selskapenes bunnlinje og dermed bør inngå selskapenes løpende analyse og rapportering av risiko. Da kan man iverksette avbøtende tiltak og kanskje til og med oppdage forretningsmuligheter man ellers ikke hadde sett.  Men det er ikke nødvendig å gå til børslokomotivene for å finne eksempler på hvorfor det kan være lurt å følge med på hva som skjer når været endrer seg.

Mye vann er bra for småkraften – så lenge du er i stand til å bruke det når det faktisk er der.

Etter hvert som den globale temperaturen stiger forventer vi også at været blir våtere. Mer regn betyr mer i vann elvene og dermed økt produksjon og mer inntjening for uregulerte, småskala vannkraftprodusenter.  Så enkelt er det likevel ikke. For hva om regnet i mye større grad enn før kommer i intense byger? Da risikerer vi at kraftverket ikke på langt nær evner å sluke alt vannet som i stedet renner over dammen. Med den forhøyede hydrologiske risikoen som allerede ligger i det å ha et lite nedbørsfelt kan man faktisk tenke seg noen verk vil få mindre produksjon og ikke mer dersom været blir “våtere, villere og varmere”.

Kraftverkseieren kan velge å sitte stille og håpe at større nedbørsvariasjoner blir til å leve med. Eller han (det er ofte en han) kan gjøre noe med det ved å søke myndighetene om å få bygge et inntaksmagasin og øke kraftverkets momentane slukeevne av vann. Da oppnår han ikke bare å kunne produsere mer når vannet faktisk er der, men også å kunne spare vann til prisene er høyere enn i perioder med ekstremnedbør hvor markedet oversvømmes av kraft.

Analyser som dette bør gjøres på alle nivå i samfunnet – ikke bare av børsnoterte selskaper eller småskala vannkraftprodusenter. Norsk Klimastiftelse gir et viktig til samfunnsutviklingen ved å sette i gang dette prosjektet hvor de har fokus på løpende debatt og publisistisk virksomhet. Sluttrapporten fra “Klimarisiko- finans og børs” blir helt sikkert nyttig lesning både for de som lever av og de som lever med klimaet.

Knut Olav Tveit

 

 

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog