For Equinor er svaret naturgass – uansett spørsmål

(19/10/2018) Steinar Eikaas i Equinor lander ikke akkurat fjellstøtt i sin saltomortale til ære for hydrogen fra naturgass. For at svaret skal bli naturgass putter han feil tall inn i likningen, skriver Småkraftforeningas Knut Olav Tveit i denne kommentaren.

I et innlegg på Energi og Klima tar Steinar Eikaas til orde for at hydrogen basert på naturgass med karbonfangst og -lagring er den kostnadsmessig aller beste løsningen for produksjon av hydrogen i store volumer. Så langt interessant – kostnadene ved det grønne skiftet er noe vi alle er opptatt av og har fokus på. Men så går det litt galt når han skal begrunne hvor naturgass trumfer hydrogen fra elektrolyse basert på ren og fornybar vannkraft:

«Å gi et svar på hva et tonn hydrogen vil koste, er ikke mulig uten at et par sentrale betingelser bestemmes først. Kostnad ved elektrolyse vil være direkte avhengig av prisen på strøm, og kostnad ved reformering av naturgass med karbonfangst og -lagring (CCS) vil være helt avhengig av prisen på gass», skriver han.

Dette er jo tilforlatelig, men likevel feil. Kostnaden ved elektrolyse er helt korrekt primært avhengig av prisen på strøm, men kostnaden ved reformering av naturgass og lagring er ikke avhengig av prisen på gass. Den er avhengig av prisen på naturgass og prisen på karbonfangst med lagring. Dette har Eikaas tydeligvis skjønt, for helt på slutten av innlegget sitt skriver han:

«Verden har ikke sett slike energiløsninger før. Vi kan være de første og dermed vise hvordan de vanskelige energisektorene kan avkarboniseres i Europa. Men siden dette ikke har vært gjort før, eksisterer det ingen hjelpemidler for å dekke de ekstra kostnadene som en rensing av de tunge energisystemene krever. Det er derfor helt sentralt at det er politisk vilje til å bevilge starthjelp for å få en CCS-infrastruktur på plass og å tilrettelegge for hydrogenproduksjon fra naturgass med CCS.»

Med andre ord: Steinar Eikaas vet at CCS kommer til å koste, men siden det er skattebetalerne som skal ta regningen velger han det bort når han skal begrunne hvorfor hydrogen fra naturgass er mer lønnsomt enn hydrogen fra elektrolyse basert på strøm. Da er jeg som leser egentlig like langt som jeg var før jeg leste innlegget hans. For hvordan skal jeg ta stilling til påstanden hans når en vesentlig og ukjent kostnad er definert bort?

Jeg er slett ikke skeptisk til hydrogen basert på naturgass med CCS, men debatten om og utviklingen av nullutslippsløsninger er ikke tjent med at kostnader underslås eller gjemmes bort. Fremtidens energisystemer vil trolig bestå av hydrogen fra flere ulike kilder og det er ingen tvil om at potensialet for hydrogen fra naturgass er stort og en interessant forretningsmulighet både for Equinor og Norge som sådan. Jeg er også tilhenger av starthjelp fra myndighetene, men kostnadene må beregnes, synliggjøres og legges der de hører hjemme. I dette tilfellet betyr det at kostnaden ved reformering av naturgass til hydrogen vil avhenge av prisen på naturgass OG prisen på fangst og lagring av CO2.

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog