Småkraftaktør bygger storkraft

(22/10/2018) Småkraftaktøren OBOS Energi bygger nå et "storkraftverk" i Jondal i Hordaland. 

Dette selskapets skal være selskapets hittil største vannkraftverk med en installert effekt på ca 25 MW. Her kan du lese resten av pressemeldingen som OBOS har sendt ut:

“OBOS, gjennom OBOS Energi AS, styrker sin satsing på vannkraft i Hordaland. I 2016 inngikk selskapet en aksjekjøps- og fallrettsleieavtale med grunneierne ved Herand Kraft AS.

Herand Kraftverk ligger i Jondal kommune i Hordaland. Kraftverket skal produsere cirka 78 GWh, som er nok til å dekke et årlig strømforbruk for 7800 OBOS-leiligheter. Byggingen starter i november og kraftverket vil etter planen stå klart høsten 2020.

Vil bli klimanøytrale

– Innen sommeren 2019 forventer vi å produsere strøm tilsvarende forbruket til 19 000 gjennomsnittlige OBOS-leiligheter. Det er et viktig skritt på veien mot å bli klimanøytrale, sier Marius Asheim, daglig leder OBOS Energi.

I Veitastrond i Luster kommune bygger OBOS i dag to kraftverk; Eldelvi og Svardøla. Disse forventes å ferdigstilles i løpet av høsten 2018. OBOS har allerede fem kraftverk i drift i Kvitno, Langedal, Strupen, Bråberg og Espeelvi med en samlet produksjon på 70 GWh.

I tillegg er det påbegynt anleggsarbeider ved tre nye vannkraftverk i Fjærland, i Sogndal kommune, som får navnene Botna, Skeidsflåten og Tverrdalselvi. I løpet av det neste året skal hele åtte vannkraftverk settes i drift.

Vannkraft langs Hardangerfjorden

Jondal er en kommune ved Hardangerfjorden i Hordaland med litt over 1000 innbyggere. Her finner man også deler av Norges tredje største isbre, Folgefonna.”

Illustrasjonsfoto fra Herand i Jondal. Foto:  Jan-Tore Egge / Wikimedia Commons.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog