Henter grønne penger

(23/10/2018) Småkraft AS har sammen med ABG Sundal Collier, SEB og Nordea utstedt sitt første grønne obligasjonslån på 50 MEUR den 22. oktober2018. 

Lånet er et bullet- lån med fem års løpetid og flytende rente på 3m Euribor + 1.90% p.a.

-Småkraft er på en formidabel og spennende reise, hvor vi i stort monn utløser ny fornybar energi.», sier CEO i Småkraft, Halle Aslaksen.

For Småkraft er dette et stort og viktig skritt.

-Vi bygger bro mellom tilgjengelig kapital og bærekraftig lokal verdiskapning. Småkrafts grønne og robustebusiness modell/case/profilhar møtt mottok sterk interesse fra investorer,» sier CFO i Småkraft, Erik Røysem Sterud.

– Nå står vi godt rustet for det videre arbeidet med å skape verdier sammen med og for investorer, lokale grunneiere og lokalsamfunn over hele Norge, fortsetter han.

Ifølge daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga er det at småkraftaktørene tar opp grønne lån en gledelig utvikling.

-Det er flott at Småkraft AS på denne måten viser frem det grønne aspektet ved norske småkraftverk for norske og utenlandske investorer, sier han.

Foto: Stokkelandsåna kraftverk ligger i Kvinesdal kommune. Det er bygd i den klassikse stilen til Småkraft AS med store panoramavidnuer som åpner opp kraftproduksjonen for omverdenen. Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog