NVE og Småkraftforeninga traff blink på lakse-H2

(09/11/2018) Et nytt laboratoriesenter baner vei for helgrønne hydrogenanlegg som erstatning for dieselaggregater i oppdrettsindustrien. NVE og Småkraftforeningas FoU-prosjekt hos Smolten på Hamarøy dannet noe av bakteppet for satsingen. 

 På oppdrag for NVE og Småkraftforeninga utførte SINTEF i 2017 en forstudie, der mulighetene for samlet bruk av hydrogen, oksygen og varme fra elektrolysører ble vurdert for et settefiskanlegg i Nordland, skriver SINTEF på sine nettsider. Det var Haneseth Energi i Mo og foreninga som identifiserte det spennende caset med et småkraftverk som ikke får levert all kraften grunnet manglende nett i kombinasjon med stort oksygen- og varmebehov ved settefiskanlegget nedstrøms kraftverket.

Resultatene fra forstudien var såpass lovende, at vi mener Norge bør teste ut en slik flerbruk av alle produktene fra vannelektrolyse i oppdrettsnæringa, sier forsker Anders Ødegård.

Daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga er tilfreds med at småkraftens engasjement for hydrogen som en fornybar energibærer gir resultater.

-Vi har et treårig FoU-samarbeid med NVE på dette og det er liten tvil om at hydrogen vil få en viktig plass i fremtidens energisystem. I oppdrettsnæringen ligger det særlig til rette for å komme tidlig i gang. Også med tanke på behovet oppdrett har for tungtransport på veg ut av landet. Her har amerikanske NICOLA nylig varslet en trekkvogn som er veldig godt tilpasset norske og europeiske veger, sier Tveit som berømmer NVE for å stille opp med finansiering på dette viktige området.

I tillegg til oksygen og varmebehov ved settefiskanlegg har baserer oppdrettsindustrien seg i mange tilfeller på dieselaggregat og dieselelektriske brønnbåter. Begge sistnevnte egner seg for overgang til hydrogendrift.

Les hele saken hos Sintef.

Les FoU-rapporten fra Smolten her. 

Illustrasjonsfoto: En brønnbåt henter laks for slakting på Toft i Brønnøy. Foto: Thomas Bjørkan / Wikimedia Commons. 

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog