Ingen grunnrente i småkraften

(27/11/2018) Det finnes ikke noen grunnrente eller superprofitt å beskatte i småkraften og eiendomsskatten hindrer samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer. Det var budskapet fra Småkraftforeningas Knut Olav Tveit da Ekspertutvalget for kraftbeskatning møtte kraftbransjen for første gang.  

Regjeringen oppnevnte 22. juni 2018 et ekspertutvalg for å gjøre en helhetlig vurdering av kraftverkbeskatningen. Utvalgets mandat og sammensetning finnes her. 26. november var en rekke berørte parter invitert til å gi sine innspill til utvalget i et møte i Oslo. I tillegg til Tveit møtte styreleder Lars Emil Berge i Småkraftforeninga og finansdirektør Erik Røysem Sterud i Småkraft AS på vegne av småkraftbransjen.

Utvalget er satt satt sammen av  fagfolk på beskatning og ledes av tidligere NVE-direktør Per Sanderud. Det ble klargjorde på møtet at utvalget også vil se på vindkraftbeskatningen.

De inviterte partene ble bedt om belyse problemstillingene i mandatet knyttet til kraftbeskatningen (inntektsskatt, grunnrenteskatt, eiendomsskatt, naturressursskatt, konsesjonsavgift og –kraft). Utvalget var særlig interessert i følgende forhold:

 • Hvilke skatter, avgifter eller andre rammevilkår medfører størst hinder for gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i vannkraftsektoren? Eller er det forhold som gjør at samfunnsøkonomisk ulønnsomme investeringer gjennomføres?
 • Er det forhold i ordinær overskuddsskatt eller i grunnrenteskatten som skaper vridninger i selskapenes lønnsomhetsvurderinger? Hvorfor og hvordan bør disse forholdene eventuelt forbedres?
 • Skaper forskjeller i beskatning mellom vannkraft, vindkraft eller andre næringer uheldige vridninger for selskapenes investeringer?
 • Hvordan kan kommuner og fylkeskommuner få en del av inntektene samtidig som den samlede vannkraftbeskatningen skaper minst mulig vridninger for selskapenes lønnsomhetsvurderinger.

Følgende organsiasjoner holdt innlegg:

 • Energi Norge
 • Distriktsenergi
 • KS Bedrift
 • Småkraftforeninga
 • Norwea
 • Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)
 • Samarbeidande Kraftfylke
 • KS sentralt
 • Norsk Industri
 • NHO
 • LO

Foto: Daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga holder innlegg om småkraft og skatt da Ekspertutvalget for kraftbeskatning møtte kraftbransjen for første gang. Foto: Lars Emil Berge. Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog