Snart får 2500 husstander strøm fra Jostedalsbreen

(29/11/2018) Energiselskapet Bekk og Strøm har på vegne av finske SV Vattenkraft inngått en avtale om å overta Stardalen Kraft i Jølster fra Tinfos når kraftverket ferdigstilles i 2020.

Det fremgår av en pressemelding fra Bekk og Strøm som gjengis i sin helhet her:

Stardalselva ligger i Jølster kommune i Sogn og Fjordane og får sitt vann fra Jostedalsbreen. Kraftverket skal produsere ca. 50 GWh, som tilsvarer strømforbruket til rundt regnet 2500 husstander.

– Dette blir et av landets største småkraftverk, sier administrerende direktør i Bekk og Strøm, Carl-Fredrik Lehland.

Godkjent 2014

Konsesjonen for kraftverket ble gitt i 2014 til Stardalen Kraft AS. Tinfos overtok selskapet i 2015, og vil stå for utbyggingen. Når kraftverket er ferdig overtas eierskapet av SV Vattenkraft og selskapets norske representant, Bekk og Strøm, skal drifte kraftverket.

– Vi er spesialister på småkraftverk, og Stardalen passer godt inn i vår profil, sier Lehland.
Bekk og Strøm drifter fra før 22 småkraftkraftverk rundt om i landet, flere av disse i samarbeid med SV Vattenfall, og selskapet har flere utviklingsprosjekter underveis.

Tinfos som et av Norges eldste kraftselskap har lang erfaring med utbygging og drift av kraftverk i Norge og internasjonalt.

– Siden vi overtok Stardalen i 2015 har vi brukt 3 år på å utvikle prosjektet slik at det nå er robust med hensyn til miljø, tekniske løsninger og økonomi. Vi gleder oss over samarbeidet med Bekk og Strøm, og at vi endelig kan starte byggingen av dette spennende prosjektet, sier administrerende direktør i Tinfos, Øyvind Frydenberg.

Inviterer til samarbeid

Konsesjonen ivaretar naturinteresser i området, blant annet med krav til minstevannføring, og konsulentselskapet Multiconsult konkluderte i sin konsekvensutredning at driften av Stardalen Kraftverk vil ha «liten negativ konsekvens for flora, fauna, fisk og ferskvannsbiologi» i området.
Både kommune, fylkeskommune og fylkesmann uttalte seg positive til utbyggingen ved konsesjonstildeling i 2014.

– Vi skal drive dette kraftverket med minst mulig negativ konsekvens for nærområdet, og vi legger opp til et tett samarbeid med kommunen og alle andre interesser i Jølster, sier Lehland.

Illustrasjonsfoto: Stardalselva i Jølster. Utsnittet på bildet er ikke nødvendivis en del av småkraftprosjektet. Fotograf: Tore Sætre / Wikimedia CommonsSmåkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog