Besøk hos statsråden

(07/01/2019) Småkraftforeninga besøkte nylig olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Foreninga orienterte blant annet om de store fornybarmulighetene som ligger i Småkraftrapporten: 400 småkraftkonsesjoner på til sammen 3,2 TWh. 

Også stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland fra Høyre i Hordaland var med på møtet.  Fra foreningas side stilte styreleder Lars Emil Berge, styremedlem Egil Kambo og daglig leder Knut Olav Tveit.

Det er gitt over 400 småkraftkonsesjoner som ikke er bygget. Til sammen dreier dette seg om 3,2 TWh fornybar strøm og ferdig utbygd snakker vi om kraftverk verdt 14-15 milliarder kroner. Bare å søke på disse konsesjonene må ha kostet minst 100 millioner kroner. I tillegg kommer arbeid hos NVE, høringsinstitusjoner og andre. Rapporten «Samfunnsnytte av småkraft» fra Thema Consulting anslår at utbygging av småkraftpotensialet vil kunne bidra med 56 mrd. NOK2017 til BNP og generere sysselsetting på over 13 200 årsverk over kraftverkenes levetid. Dette er et uutløst potensial for en formidabel verdiskaping ute i norske bygder.

Foreningas mål er å få realisert flest mulig av disse prosjektene og det var derfor man hadde bedt om et et møte med statsråden for å orientere om mulighetene.

Billedtekst: Småkraftforeningas møtte nylig olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg. Her ble det orientert om Småkraftrapporten. Fra høyre: styremedlem Egil Kambo og styreleder Lars Emil berge i Småkraftforeninga, olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga og stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland fra Høyre i småkraftfylket Hordaland.   

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog