3 tips til reforhandling av fallrettsavtaler

(08/01/2019) Med 400 konsesjoner som ikke er bygget havner spørsmålet om reforhandling av fallrettsavtalen stadig oftere på grunneiernes bord.  

Det er mange grunner til at en småkraftkonsesjon ikke blir realisert. En av dem er at utbyggeren som inngikk avtale om leie av vannfallet med grunneierne, ikke greier å “regne prosjektet hjem” fordi leieavtalen blir for dyr. Konkurransen om fallrettene er ofte hard og da har nok en del strukket seg for langt eller levert et overbud. Det er jo i utgangspunktet den profesjonelle utbyggernes problem, men det blir også grunneiernes problem om det gjør at prosjektet havner i skuffen.  Jeg får rett som det er spørsmål om reforhandling både fra grunneiere og profesjonelle aktører og vi i  foreninga kommer da gjerne med noen enkle råd til prosess;

  • Å reforhandle er ok. Dersom det har gått noen år siden kontrakten ble inngått kan det være helt legitimt at utbyggeren ønsker å reforhandle avtalen. Her syns vi det er greit om partene setter seg ned rundt bordet og prøver å bli enige i minnelighet. Mye kan endre seg og målet for begge vil jo være å realisere prosjektet – vel og merke til markedsmessige vilkår.
  • Grunneier bør fristilles. Blir man likevel ikke enige bør grunneierne kunne forhandle med flere utbyggere for å se hva markedet kan gi. Avtalene vil som oftest gi noen føringer for når dette kan skje – og når det ikke kan skje.
  • Skaff profesjonell hjelp. Grunneierne bør ta seg råd til å bruke profesjonelle rådgivere i en slik sammenheng. Ofte stiller utbyggeren en pengesum til disposisjon for dette noe som er en god løsning så lenge grunneierne fritt kan velge en uavhengig rådgiver.

Ta gjerne kontakt med Småkraftforeninga om du har spørsmål rundt reforhandling. Samtidig er det klart at dette er noe partene må finne ut av på egen hånd – alt ut fra den enkelte avtalens beskaffenhet og innhold.

Knut Olav TveitSmåkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog