Vestlandsk H2-aktør med kapitalutvidelse

(09/01/2019) Bergensbaserte Greenstat AS inviterer flere investorer med på hydrogenreisen. Selskapet er involvert i en rekke H2-prosjekter på Vestlandet hvor også småkraften er representert. 

Greenstats satsingsområder er  hydrogen, lokal energi og analyse og ifølge selskapet er de nå klar for videre vekst “basert på positiv utvikling i alle markeder.” Selskapet er involvert i utredninger flere steder hvor også Småkraftforeninga er med – blant annet i Gloppen og Kvinnherad.

Inn mot småkraftbransjen kan Greenstats bidrag eksempelvis være som en utvikler av hydrogenprosjekter som så igjen vil etterspørre fornybar energi, gjerne i form av småkraft.

– Vi har gjennomført flere studier knyttet til hydrogenproduksjon fra småkraft og ser at dette i mange tilfeller er svært konkurransedyktig. Vår modell med å etablere prosjektselskaper hvor lokale krafteiere inviteres inn på eiersiden tror vi også vil være interessant for småkrafteiere, skriver Greenstat-grunder Vegard Frihammer i en epost til Småkraftforeninga.

Om du er interessert i å vite mer om emisjonen finner du investorprospektet her og mer på Greenstats nettsider her. 

Se også video hvor Vegard Frihammer presenterer selskapet:

 

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog