CICERO: – Småkraft er mørkegrønt

(28/01/2019) De grunneiereide småkraftverkene i Sunndal fikk høyeste karakter - mørkegrønn - av CICERO (senter for klimaforskning)  da den lokale sparebanken la ut sitt første grønne obligasjonslån.

Sunndal Sparebank er aller første sparebank i Norge som utarbeider et grønt rammeverk og utsteder en Grønn Obligasjon. Pengene skal finansiere klimatiltak hos person- og bedriftskunder, som kjøretøy drevet 100 prosent av elektrisitet eller hydrogen og lokale vannkraftverk. CICERO har foretatt en uavhengig annenpartsvurdering av bankens grønne rammeverk, og har gitt obligasjonen høyeste rating – Dark Green (mørk grønn).

– Vi er utrolig stolte av arbeidet vi har gjort og at det har resultert i at det grønne rammeverket er gitt høyeste rating av CICERO, sier Adm.banksjef Jonny Engdahl i en pressmelding som du kan lese i sin helhet her:

Bærekraftansvar på alvor
Ved å utstede en grønn obligasjon tar Sunndal Sparebank et viktig steg mot en bærekraftig fremtid.

– Det er viktig at vi som finansinstitusjon tar en tydelig og aktiv rolle i å vurdere hvordan klimapolitikk og klimaendringer vil påvirke forretningsmodellene og kontantstrømmene til våre bedriftskunder. Altså, vi må forstå klimarisikoen disse representerer, sier Jonny Engdahl

Bærekraftsansvaret til oss i finansiell sektor er betydelig. Ved å øke oppmerksomheten og kunnskapsnivået, samt snakke med og påvirke våre kunder til å tenke klimarisiko så kan vi utgjøre en forskjell. Over tid vil vi på den måten bli aktive bidragsytere til å skape positive miljøendringer.

I årene framover vil norsk finansnæring oppleve økt kredittrisiko på grunn av klimarisiko. Nye politiske reguleringer, ny teknologi, markedsendringer og klimaendringer vil kunne øke graden av verdiløse investeringer (overgangsrisiko), ødelegge investeringer på grunn av mer vind og nedbør (fysisk risiko) og økt ansvarsrisiko. Adm.banksjef Jonny Engdahl, understreker at finansnæringen har et spesielt ansvar for å sikre god nok kunnskap og informasjon om risikoen ved en investering:

– Vi må ta ansvar for å øke oppmerksomheten og kunnskapsnivået om klimarisiko i vårt lokalsamfunn, slik at vi sikrer en bærekraftig økonomi og bidrar til positive miljøendringer, sier Jonny Engdahl.

Sunndal Sparebank inngår i Eika Alliansen, og Hege Toft Karlsen, konsernsjef i Eika Gruppen er enig i at sparebankene vil ha en sentral rolle i å løse morgendagens utfordringer.

-Lokalbankene i Eika skal bidra til økonomisk vekst og trygghet for sine lokalsamfunn. Med blikket rettet mot fremtidens utfordringer må også reduksjon av lokale klimautslipp være en fremtidig premiss for deres virksomhet. Når Sunndal Sparebank, som den første sparebanken i Norge utsteder en grønn obligasjon med den høyeste ratingen fra Cicero, er dette et tydelig signal og starten på en viktig trend for norske lokalbanker som vil styrke sine lokalsamfunn, sier Toft Karlsen.

Hva er en Grønn Obligasjon?
En Grønn Obligasjon er en obligasjon hvor penger som banken låner i markedet utelukkende benyttes til å finansiere nye grønne eiendeler og/eller refinansiere grønne eiendeler. For å kvalifisere til Grønn Obligasjon må prinsippene for grønne obligasjoner («Green Bond Principles») legges til grunn. Åpenhet, informasjon og integritet er viktige pilarer for å skape nødvendig troverdighet og tillit i dette markedet.

Grønt rammeverk
I samarbeid med Swedbank Norge har Sunndal Sparebank utarbeidet et grønt rammeverk som angir hvilke investeringer som kan finansieres og hvordan rapporteringen skal skje.

– Vi er veldig glade for at vi fikk bistå Sunndal Sparebank med å utarbeide det første grønne rammeverket som er publisert av en sparebank og tilrettelegge for den første grønne obligasjonen utstedt av en sparebank. At CICERO i tillegg har gitt rammeverket den høyeste ratingen, «dark green», er kronen på verket, sier Tone Lunde Bakker, General Manager i Swedbank Norge.

Hun håper flere sparebanker følger etter:

– Sparebankene har en unik påvirkningskraft på sitt lokalmiljø. Derfor vil de være viktige i arbeidet med å redusere klimautslipp lokalt og sikre en bærekraftig økonomi ved blant annet å øke kunnskapen om klimarisiko. Det er også helt i tråd med Swedbank Norges virksomhet hvor bærekraft er en integrert del. Vi håper derfor at Sunndal Sparebank kan inspirere andre sparebanker til å følge etter, sier Tone Lunde Bakker.

Sammen med CICERO’s annenpartsvurdering er bankens grønne rammeverk tilgjengelig på bankens hjemmesider.

Grønne billån og grønne næringslån
I første omgang skal den grønne obligasjonen finansiere lån til kjøretøy som drives 100 prosent av elektrisitet eller hydrogen. Dette gjelder lån til personbilsegmentet, men også til kjøretøy / maskiner i næringssegmentet (næringsbiler, storbiler, anleggs- og landbruksmaskiner). Disse lånene vil være gunstigere priset. Til slutt skal midler fra den grønne obligasjonen benyttes til å refinansiere eksisterende portefølje av småkraftverk (såkalte «run-off-river»-prosjekter).

Børsnotering
Den grønne obligasjonen er etablert etter Oslo Børs’ grønne obligasjonsprinsipper og blir notert på listen for grønne obligasjoner på Oslo Børs. CICERO har foretatt en uavhengig annenpartsvurdering av bankens grønne rammeverk, og har gitt obligasjonen høyeste rating – Dark Green (mørk grønn).

Første transje i obligasjonen er på 75 millioner kroner og vil ha en løpetid på 3 år.

Fakta om CICERO

  • CICERO (Senter for klimaforskning) er internasjonalt anerkjent som ett av verdens fremste institutter for klimaforskning. CICERO ble etablert av den norske regjeringen i 1990 og fikk i mandat å utvikle kunnskapsgrunnlaget for nasjonal og internasjonal klimapolitikk. De er i dag en uavhengig forskningsstiftelse med tilknytning til Universitetet i Oslo. CICERO skal bidra til omstilling gjennom å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål for å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og samt å styrke det internasjonale klimasamarbeidet.
  • CICERO har de siste årene bygget en betydelig kompetanse på grønne investeringer og er i dag verdens største leverandør av uavhengige vurderinger av grønne obligasjoner.
  • CICERO’S uavhengige annenpartsvurderinger er ratet mørk, medium eller lys grønn for å gi investorer i grønne obligasjoner bedre innsikt i kvaliteten ved den enkelte obligasjon. Metodologien for skyggerating, introdusert i 2015, reflekterer obligasjonens miljømessige ambisjon til målet om lavutslippssamfunnet.


Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog