I røde kommuner kommer ikke småkraft på nett

(31/01/2019) Manglende netttilgang er det store hinderet for utbygging av fornybar småkraft i dag. Er kommunen din på rødlisten er det uansett full stopp. 

NVE offentliggjorde nylig rapporten “Status og prognoser for kraftsystemet 2018”. her fremgår det at det mange steder står svært så dårlig til når det gjelder mulighetene for nye småkraftverk til å

kommer på ett med strømmen sin. Resultatet er at disse verkene ikke blir bygget.  Saken ble først omtalt av Teknisk Ukeblad og du kan lese deres sak her.(Betalingsmur)

– Vi har 400 konsesjoner på til sammen 3,2 TWh som venter på å bli bygget. Det er svært problematisk at nettilgangen er så dårlig over store deler av landet. Dette kan også gjelde en del av  kommunene som foreløpig er “gule” på kartet, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Nedenfor er det sakset fra rapportens kapittel om småkraft:

Nettkapasitet for ny småkraft

Norge har forpliktet seg til å øke sin andel fornybar energi til 67,5 prosent innen utgangen av 2020 (opp 9,5 prosentpoeng fra 2005). Sammen med blant annet vindkraftproduksjon og reduksjon i
innenlands elektrisitetsbruk, vil utbygging av småkraft kunne gi et viktig bidrag til måloppnåelse. Med småkraft menes vannkraftverk med installert effekt opp til 10 MW. Det har vist seg at nettilknytning i mange tilfeller kan være en barriere for gjennomføring av prosjekter. Videre er det samfunnsøkonomisk gunstig å legge prosjekter til områder der det allerede er ledig kapasitet i kraftnettet. For å belyse dette og for å legge til rette for en effektiv konsesjonsbehandling av konsesjonssøknader startet NVE innsamling av informasjon om ledig nettkapasitet. Dette rapporteres inn kommunevis og er sammenstilt i kartet. Kartet vil bidra til å gjøre aktørene i småkraftutbyggingen og offentligheten for øvrig oppmerksom på hvor i landet nettilknytning kan være en begrensende faktor for utbygging av ny produksjon.

Fargene i kartet skal forstås som følger:

  • Grønn: Kommuner der det er ledig kapasitet i kraftnettet for tilkobling av ny produksjon.
  • Gul: Kommuner der det er begrenset kapasitet i kraftnettet for tilkobling av ny produksjon.
  • Rød: Kommuner der det ikke er ledig kapasitet i kraftnettet for tilkobling av ny produksjon.
  • Hvit: Ikke småkraftpotensial eller ukjent status.

Tabellen under kartet viser en nærmere oversikt over de kommunene i Norge der det i dag ikke er ledig kapasitet på nettet for tilkobling av ny småkraftproduksjon. Alle disse kommunene er røde i kartet.

I disse kommunene (og delvis i de gule) vil ikke småkraft kunne bygges ut før nettet er forsterket. Fargefordelingen er for øvrig forventet å endre seg fra en utgave til en annen av denne rapporten i takt med at det investeres i kraftnettet.

 

Hele rapporten fra NVE kan du lese her.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog