Har du konsesjon? Kom på Småkraftdagane!

(25/02/2019) Småkraftforeninga prøver nå å samle flest mulig av utbyggere bak de 400 småkraftkonsesjonene som ikke er bygd ut.  - Kom på småkraftdagane i Molde 11-13. mars og få mer informasjon, er oppfordringen fra foreninga. Vi spanderer seminaravgifta selv om du ikke er medlem!

Tidligere i februar sendte Småkraftforeninga ut invitasjon til personene bak alle de 400 ubrukte konsesjonene. Her kan du lese brevet:

Kjære småkraftkonsesjonær!

Du får denne henvendelsen fordi du står oppført med en småkraftkonsesjon som ikke er bygget. Den opplevelsen deler du med 400 andre her i landet. Til sammen er det 3,2 TWh småkraft som venter på å realiseres.  Det ønsker vi i Småkraftforeninga å gjøre noe med. Blir potensialet realisert vil det bety ringvirkninger på over 50 milliarder kroner og ikke minst 13000 nye årsverk i distrikstnorge.  Vannfallene tilhører lokale grunneiere så her er det virkelig snakk om verdier som sikrer bosetning, liv og røre ute i distriktene på lang sikt.

Det er i dag stor interesse blant utbyggere for å realisere småkraft. Samtidig er det mange prosjekter som er blitt liggende. Kanskje er de økonomisk marginale, kanskje er de små, kanskje mangler de nett. Her er grunnene mange og forskjellige. Samtidig vet vi at det finnes ledig kapital som søker prosjekter og det finnes samarbeidsformer og måter å gjøre ting som åpner opp for mer aktivitet enn i dag. Derfor vil vi i Småkraftforeninga konkret invitere deg til Småkraftdagane 11-13 mars i Molde hvor du kan møte aktører og interessenter som kanskje kan hjelpe deg på vegen til å realisere akkurat ditt prosjekt.

På Småkraftdagane finner du:

  • Ca. 55 utstillere fra leverandør- og utbyggersiden som du kan få råd, hjelp og konkrete tilbud fra. Det er ingen overdrivelse å si at det meste som kan krype og gå i bransjen vil være til stede i Molde.
  • Eget fagseminar «Brennpunkt ny småkraft». Her møtes konsesjonærer, investorer, leverandører  og bransjefolk. Faglig innhold om effektiv utbybygging, finansiering og valg av partnere. Speeddating mellom småkrafteksperter og den enkelte konsesjonær. Plenumsdiskusjon.
  • Omfattende småkraftfaglig program som setter deg i stand til å gjøre bedre vurderinger opp mot eget prosjekt.
  • Mulighet til å møte andre som enten har bygget sitt eget kraftverk eller som har gjort dette ved hjelp av samarbeidspartnere på utbyggersiden.

Påmelding til dagane skjer her. Om du er medlem eller ikke spiller ingen rolle. Kryss av for medlem og så betaler du bare for kost og losji.

Småkraftforeninga håper virkelig å se deg i Molde!   Vi har lagt ned et betydelig arbeid i å kartlegge konsesjoner og finne kontaktinformasjon til alle konsesjonærer. Se også den omfattende Småkraftrapporten som ligger her. Vi har fått god hjelp av fornybarselskapet ECOHZ As og småkraftselskapet Småkraft AS til dette arbeidet, men all informasjon og alle arenaer som skapes gjennom dette arbeidet er åpne og tilgjengelige for hele bransjen. På sett og vis er dette en dugnad for å nå et felles mål: Utbygging av fornybar småkraft som samtidig sikrer lokal verdiskaping og bosetting.

Ønsker du hjelp til å planlegge oppholdet i Molde og skaffe deg kontakter? Send oss en epost på konsesjon@smakraftforeninga.no eller ring 99 08 08 78.

Vi håper å se deg i Molde!

Vennlig hilsen

Knut Olav Tveit
Daglig leder
Småkraftforeninga
Mobil: 41476390Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog