Optimistisk småkraftbransje samlet i Molde

(11/03/2019) Denne uka er de fleste som bygger eller eier småkraftverk samlet til Småkraftdagane i Molde. Der arrangerer Småkraftforeninga sin årlige arrangement med 400 deltagere og nær 60 utstillere. Hovedtemaet er utbygging av 400 konsesjoner for småkraftverk - se vedlagte fylkesvise oversikt.

Småkraftverk er mindre kraftstasjoner som utnytter bekker og elver eid av lokale grunneiere som enten

bygger verket selv eller leier ut vanfallet til andre. Høy byggeaktivitet og optimisme i bransjen gjør at interessen er stor.

Under Småkraftdagane 2019 på hotell Seilet i Molde blir det en rekke fagforedrag om alt fra bygging av

rørgate i bratt terreng til politisk debatt om videre utvikling av småkraftbransjen som har 400 ledige konsesjoner klare for bygging. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har også lagt sin fagdag til Molde for å informere de som driver eller planlegger å bygge småkraftverk.

Mange kommer nok for å snakke med de mange utstillerne som har tatt med seg utstyr for småkraftbransjen til Molde. Her kan gjestene på Småkraftdagene få med seg siste nytt av utstyr til småkraftverk.

Småkraftrapporten viser utbyggingspotensialet for småkraft fylkesvis med konsesjonene tegnet inn på kart. Blir alt realisert vil det utløse 13000 årsverk i distriktene samt en samfunnsnytte / økonomiske ringvirkninger på over 50 milliarder kroner.

Foto: Småkraftdagane 2019 arrangeres 11. – 13. mars på hotell Seilet i Molde.

________________________________________
Kontaktinfo
Daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga, mobil: 41476390.
________________________________________Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog