H2 kan utløse småkraftutbygging uten nett

(14/03/2019) Med riktige forutsetninger kan hydrogenproduksjon fra vannkraft i Rullestad i Etne være lønnsomt. Det viser en ny studie utført av SINTEF på oppdrag fra NVE og Småkraftforeninga.

– Denne rapporten er den tredje i rekken hvor vi ser på kombinasjonen småkraft og hydrogenproduksjon. Jeg vil benytte sjansen til å takke NVE for at de aktivt engasjerer seg sammen med oss for å se på muligheter for å utvikle både kraftsystemet og småkraften videre. Det viser at kraftbransjen har et fremoverlent direktorat som ser nyutvikling som en naturlig del av rollen sin, sier Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga.

Rapporten finnes på NVE sine nettsider der konklusjonene omtales slik: “NVE har i samarbeid med Småkraftforeninga gjennomført et treårig FoU-prosjekt om hydrogenproduksjon ved småkraftverk. I delrapport tre har SINTEF undersøkt mulighetene for hydrogenproduksjon fra Skromme, Kvernhuselva og Bordalen kraftverk i Rullestad i Hordaland. De tre kraftverkene har konsesjon, men er ikke bygget. Kraftverkene vil kunne gi en betydelig mengde kraft. Høye kostnader for nettilkobling gjør at det er lite sannsynlig at de vil bli bygget med tradisjonell nettilkobling.

Studien viser at kostnadene ved å ta i bruk den uregulerte kraftproduksjonen i Rullestad gjør det krevende å få en lønnsom investering i elektrolysør for hydrogenproduksjon. Likevel er plasseringen gunstig ved at hydrogenet kan utnyttes i veitransport (E134), mulighet for utskiping og regional utnyttelse av hydrogen, samt utnyttelse av restproduktet oksygen i lokalt settefiskanlegg. Hovedkonklusjonen fra studien er at hydrogenproduksjon i Rullestad, under gitte forutsetninger og en riktig tilpasset forretningsmodell, kan være lønnsom og basert på fornybar energi.”

Rapporten fra Rullestad-prosjektet kan du altså laste ned på NVEs nettsider. Der finner du også to tidligere rapporter fra FoU-samarbeidet mellom NVE og Småkraftforeninga.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog