– Eksempel til etterfølgelse

(23/04/2019) Småkraft AS har utarbeidet en egen bærekraftsrapport for 2018 hvor de måler seg selv om FNs bærekraftsmål.

Den 35 sider lange rapporten representerer noe helt nytt i småkraftbransjen.

-Både det at rapporten lages i seg selv, men også systematikken selskapet bruker i arbeidet med bærekraft er et eksempel til etterfølgelse.  Samtidig sier nok rapporten noe om at norsk småkraft som sådan er en en ansvarlig og bærekraftig bransje. Dette er anbefalt lesning for alle som driver med småkraft her i landet,  sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Utgangspunktet for all småkraft er produksjon av ren, fornybar energi.

Halle Aslaksen er administrerende direktør i Småkraft AS.

-Samtidig er bærekraft for oss så mye mer enn energiproduksjon. Det handler om å dele elvenes ressurser med grunneiere og lokalsamfunn. Det handler om å forbedre sikkerhet for våre ansatte, våre leverandører og for tredjeperson. Det handler om å utvikle kompetanse hos egne ansatte og de rundt oss. Det handler om å redusere miljøpåvirkningen vår produksjon har på elvenes biologiske mangfold, på planter, fisk og dyr. Det handler om å opptre ærlig, redelig og transparent, skriver administrerende direktør Halle Aslaksen i Småkraft AS i rapporten.

Småkraft har med dette som bakteppe sett på FNs bærekraftsmål og valgt seg ut følgende områder de særlig vil fokusere på:

Miljø

  • Energi og klima
  • Påvirkning på biologisk mangfold
  • Klimagassutslipp
  • Lokal forurensning

Sosialt

  • HMS – egne ansatte og tredjeperson
  • Lokal verdiskapning

Styring 

  • Etisk virksomhet og antikorrupsjon
  • Likestilling mellom kjønnene og mangfold

Hele rapporten kan lastes ned fra Småkrafts nettsider som du finner her. Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog