Sammen for forutsigbarhet

(30/04/2019) En rekke organisasjoner ber nå olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg bruke statlig arealplan for å sikre vindkraftutbyggingen på Frøya.

Energi Norge, Zero, NHO, Norwea, Distriktsenergi, Småkraftforeninga, Norsk Industri og Nelfo har gått sammen for å sikre at lovlig innvilgede konsesjoner for ny fornybar kraft kan bygges. Konkret ber de om at  endelig konsesjon til kraftproduksjonsanlegg uten videre skal ha virkning som en statlig arealplan og da overstyre lokale myndigheter. Bakgrunnen for dette er situasjonen på Frøya hvor kommunestyret har snudd og sagt nei til en konsesjonsgitt vindpark.

Prosjektet på Frøya inneholder 14 vindturbiner – hver 180 meter høy. Trønderenergi planla bygging i mars, men demonstranter hindret igangsettelse innenfor en gitt frist. Da vedtok Frøya kommunestyre å stoppe prosjektet – stikk i strid med tidligere vedtak.

Hele brevet kan du lese her:

“Til: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg
Kopi: Stortingets energi- og miljøkomité

Forutsigbarhet for gjennomføring av tildelte konsesjoner til fornybarnæringen

Det norske konsesjonssystemet for godkjenning av produksjonsanlegg for vann- og vindkraft er svært grundig. Gode og transparente prosesser med bred medvirkning sikrer at alle interesser blir hørt, at alle relevante forhold blir undersøkt, og at det gjøres en kunnskapsbasert avveiing av disse.

Når konsesjon er gitt etter en slik prosess må det ikke skapes tvil om denne ligger fast.

Situasjonen som har oppstått ved byggingen av Frøya vindkraftverk kan skape tvil om dette.

For aktørene i fornybarnæringen – selskapene, eiere og investorer – er det avgjørende at det norske rammeverket er forutsigbart. Det tar mange år og innebærer stor ressursbruk å modne frem nye prosjekter i fornybarnæringen. Det vil være alvorlig for viljen både blant næringsaktører og investorer dersom det bres tvil om de kan føle trygghet for investeringer som er forpliktet i prosjekter.

I bestemmelsene om statlig arealplan rår OED over et viktig virkemiddel for å avklare denne type usikkerhet:

Olje- og energidepartementet kan bestemme at en endelig konsesjon til kraftproduksjonsanlegg uten videre skal ha virkning som en statlig arealplan. Bakgrunnen for bestemmelsen er først og fremst hensynet til å unngå at det settes i gang og gjennomføres kommunale reguleringsprosesser i strid med gitte konsesjoner for energiproduksjonsanlegg.

For å unngå at det oppstår usikkerhet rundt rammebetingelsene som beskrevet over ber vi OED benytte bestemmelsen om statlig arealplan.”Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog