Småkraft lever i 100 år – se film her

(06/05/2019) Et godt småkraftverk lever gjerne i over 100 år. Så også med Sand Kraftstasjon i Suldal.  Verket ble finansiert av den lokale sparebanken - i dag Sparebank 1 SR bank.

Sand kraftverk er et vannkraftverk ved Suldalslågen 5 km utenfor Sand sentrum i Suldal kommune i Rogaland, skriver Wikipedia. Kraftverket ble satt i drift i 1916 og modifisert i 2007. Verket

utnytter et fall fra inntaksmagasin i Hiimsvatnet til Suldalslågen. Bygningen er oppført i 1914. Installert effekt er 3,5 MW fra en peltonturbin. Midlere årsproduksjon er på 14 GWh og eier er Suldal Everk KF.

Sand kraftverk ble starten både for Suldal Everk og  sparebankens småkraftfinansiering. Sparebank 1 SR bank er i dag en signifikant aktør innen finansiering av småkraftverk. Everket markerte dette med et eget jubileumsskrift som du finner her mens banken fikk laget en liten film om hvordan strømmen kom fra Verdensutstillingen i Paris og til Ryfylke.

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog