Økt strømforbruk krever mer fornybar kraft

(10/05/2019) Strømforbruket i Norge kan stige med 41 TWh frem mot 2040. - Det krever mer utbygging av fornybar kraftproduksjon, sier Knut Olav Tveit, daglige leder i Småkraftforeninga.

Det er NVE som har har beregnet at strømforbruket i Norge kan stige fra 136 TWh i 2018 til 159 TWh 2040. Elektrifisering av petroleumsnæringen, økt aktivitet i metallindustrien og nye datasentre er hovedgrunnen til denne oppgangen. I tillegg vil stadig flere elbiler, elbusser og elferger øke strømforbruket i transportsektoren.

-Dette understreker behovet for å øke takten i fornybarutbyggingen. Småkraften har for øyeblikket rundt 400 konsesjoner som ikke er benyttet på til sammen godt over 3 TWh. Det kan gi et godt bidrag til å møte forbruksveksten, sier Tveit.

De siste tallene stammer fra en ny rapport fra NVE. Les mer og last ned rapporten her. 

 Grafen over viser Strømforbruk i Fastlands-Norge. Kilde: SSB 2000 til 2018 og NVEs referansebane mot 2040. Kilde: NVE.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog