Rivingen på Boen i gang – VIDEO

(15/05/2019) Bekk og Strøm er i full gang med rivingen av Boen kraftverk som ble totalskadet i storflommen i 2017. Det nye verket yter firegangen i årlig produksjon.

www.småkraftforeninga.no overvar starten på rivingen som du kan se på video her. Vi kommer tilbake med en fyldig bildereportasje fra det det gamle verket som nå fjernes i sin helhet. Boen kraftverk (Boenfossen) er et vannkraftverk på Tveit i Kristiansand kommune i Vest-Agder.Kraftverket ligger på Boen bruk, nær Kjevik. Mer tekst under videoen.

Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på 13 meter i Tovdalselva, skriver Wikipedia. Installert effekt i det gamle verket var 1 MW. med en årsproduksjon på 6 GWh. NVE har i 2014 gitt konsesjon til et nytt kraftverk som skal utnytte mer av vannet. Antatt årsproduksjon blir 23.5 GWh. Kraftverket ble ødelagt av storflommen i 2017. I 2018 ble det overtatt av Bekk og Strøm. Det gjennoppbygges nå og settes i drift i 2020Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog