SR Bank øker på småkraft

(15/05/2019) SR-Bank i Rogaland har 2,9 milliarder kroner utlånt til fornybarprosjekter. En av kundene er den sveitsiske småkraftaktøren Aventron som investerer flere hundre millioner i norsk fornybar energi.


Av Ruth Siri Espedal Lycke, SR-Bank.

-Det beste tidspunktet i prosessen er når du hører lyden av vannturbinene som starter opp, smiler Daniel Moll, administrerende direktør i det sveitsisk eide selskapet AventronNorge.

Han står og ser på gravemaskinen som sender skuffen ned i jorda der en av de fem nye kraftstasjonene Aventron bygger i Sirdal er under oppføring. 125 millioner kroner har Aventron investert i de fem utbyggingene. Selskapet investerer i vind-, sol- og vannkraftanlegg i flere Europeiske land. I Norge har selskapet investert i 13 småkraftverk og 8 nye er under bygging. På sikt ønsker Aventron å ha mellom 25-30 småkraftverk i Norge. Teksten fortsetter under biledkarusellen.[Best_Wordpress_Gallery id=”9″ gal_title=”SR Bank finansierer Aventron i Sirdal”]

Grunneiere trengte en erfaren partner

-Vi var seks grunneiere som begynte å jobbe for å få på plass et småkraftverk 2006, og fikk konsesjon fra staten i 2012 til å starte byggingen. Utfordringen var å finne en samarbeidspartner som kunne hjelpe oss å få realisert planene. Vi trengte en samarbeidspartner med både erfaring med lignende utbygginger og kapital til prosjektet, sier grunneier Sven Magne Ousdal.

Nå 13 år etter at de begynte å jobbe med planene begynner det å skje ting i området Breilobekken der han er grunneier.
Samarbeidspartneren ble Captiva som tar seg av utbyggingen i fellesskap med den utenlandske investoren Aventron.

-I motsetning til storkraft-bransjen hvor eierskapet er omfattet av offentlig konsesjon og hjemfallsregler er småkraft fritt omsettelig. Grunneiere som Ousdal sikrer derfor det norske eierskapet på sin egen måte. De leier ut vannfallet mot årlig betaling. Når leieperioden utløper får de overta kraftverket til en gunstig pris. Metoden kalles “privat hjemfall” og er vanlig i småkraftbransjen, sier leder for Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit.

Dagens Næringsliv skriver at for tiden pågår 39 utbygginger av småkraftanlegg i Norge, med en samlet årsproduksjon på 0,6 terawattimer, ifølge fersk statistikk fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Fem småkraftanlegg i en energiklynge

– For Aventron er Sirdal et spesielt prosjekt. Kraftverkene som her var under planlegging, var for små hver for seg, men med hjelp av Captiva slo vi dem sammen i en energiklynge, og fant en entreprenør som kan bygge ut alle anleggene. Ved å knytte sammen småkraftverk på denne måten får vi flere synergieffekter, sier Daniel Moll.

-Å være ute på byggeplassen gir større forståelse, du forstår bedre hvordan grunneiere og utbyggere av småkraftverk tenker. Du ser også potensialet for de lokal bygdene og stedene som får disse utbyggingene, sier administrerende direktør i SR-Bank, Arne Austreid.
SR-Bank finansierer i dag 60 småkraftverk

SR-Bank er Aventrons norske bank. SR-Bank har lange tradisjoner for finansiering av små kraftstasjoner helt tilbake til 1913. I dag finansieres 60 norske småkraftverk gjennom SR-Bank, noe som gjør banken til en betydelig aktør på området. Totalt har SR-Bank utlån til fornybar-sektoren på 2,9 milliarder kroner. Konsernet har også flere nye anlegg under vurdering som trenger finansiering tilsvarende en snau milliard kroner.

-Jeg tror denne sektoren kommer til å bli enda viktigere for oss, og derfor kommer utlånene til denne sektoren til å øke. Vi har også kompetanse på området som betyr at vi kommer til å ta en god posisjon i dette markedet framover, sier Austreid.
Stor interesse for å starte småkraftverk

Strøm fra småkraftverk står i dag for 8 % av den norske kraftproduksjonen, og framover vil denne andelen øke. Tall fra Småkraftforeninga viser at siden år 2000 har det blitt bygd rundt 800 småkraftverk. 400 nye konsesjonssøknader er innvilget som kan gi nye 3,2 TWh timer eller strøm til 160.000 husstander, dersom alle kraftstasjonene bygges. Dette kan gi arbeid tilsvarende 13.000 årsverk knyttet til oppføring og vedlikehold av disse anleggene.

Leder for Småkraftforeninga Knut Oav Tveit er positiv til at sveitsiske Aventron finansierer bygging av kraftstasjoner i Norge.

-Alternativet til at Aventron finansierer disse kraftstasjonene er at de ikke blir bygd. Den norske storkapitalen mener småkraft gir for liten inntjening på kort sikt. Så for bonden er valget enkelt, han leier ut vannfallet gjennom en 40 til 60 års leieavtale og får fallrettighetsleie i denne perioden. Når leieperioden er over får bonden overta kraftstasjonen til en gunstig pris.

Tveit mener måten kraftverkene i Sirdal knyttes sammen av Aventron er en trend vi vil se mer av.

-Det er to grunner til å gjøre det slik. Når en ser på utbygging og drift i sammenheng så er det er en del stordriftsfordeler som er gunstige, og verdien av anlegget for en potensiell ny investor er større enn hvis delene ble solgt hver for seg en gang i fremtiden.

Skånsomt for miljøet

Det er nærmest sommervær og idyllisk ved elva som renner inne i skogen der gravemaskinen jobber.
-Vi har tro på å samarbeide med lokale partnere og at desentralisert fornybar kraftproduksjon er framtiden. Vi dekker over så godt vi kan der vi har gravd rørgater. Det er en fordel med vannkraft at naturen ikke får store sår etterpå. Det er viktig for oss, sier Moll i Aventron.

Bildetekst: Daniel Moll, CEO i Aventron Norge, i samtale med administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank på et av utbyggingsområdet der Aventron bygger fem småkraftverk i Sirdal kommune. Foto: Magnus Wathne, Screen StorySmåkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog