Norge taper millarder på Ap-forslag

(17/06/2019) Arbeiderpartiet vil gjøre norske opprinnelsesgarantier verdiløse når de foreslår å avvikle ordningen i Norge. Det vil frata stat og kommune milliardinntekter fra den norske vannkraften og overføre dem til konkurrenter i andre land. Det skriver Energi Norge på sine nettsider.

– Regjeringen har igangsatt en utredningsprosess for å forbedre ordningen med opprinnelsesgarantier, mens Aps forslag i praksis vil avvikle ordningen på norsk side. Det virker lite gjennomtenkt, ettersom ordningen både er frivillig for industrien, ikke koster dem noe, og samtidig bidrar med store inntekter, blant annet til de mange Ap-styrte kommunene som eier vannkraftverk slik som Oslo, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Les hele saken på Energi Norges nettsider. 

Småkraftforeninga gir sin fulle støtte til Energi Norges reaksjon på forslaget fra Arbeiderpartiet.

-Opprinnelsesgarantiene er svært viktige for småkraftbransjen. De utløser bygging av nye småkraftverk og sikrer inntekter for alle grunneierne som i dag eier fallretter som er utnyttet til småkraftproduksjon. Fremover vil vi også se mer av at Opprinnelsesgarantiene kan brukes til sporing av kraft tilbake fra kunde til det enkelte kraftverk. Dette er noe sim vil gi svært interessante inntektstmuligheter for den miljøvennlige norske vannkraften, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Et eksempel på en et kraftverk utløst av Opprinnelsegarantier  er Sandvik kraftverk (FOTO). Opprinnelsesgarantier var avgjørende for at dette prosjektet ble realisert, ettersom inntektene fra ordningen ga nødvendig toppfinansiering som utløste prosjektet.

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog