Småkraft AS på børs med mørkegrønt lån

(26/06/2019) Småkraft As går på børs med et obligasjonslån som får karakteren mørkegrønn av Cicero, senter for klimaforskning.

– Vi ønsker både å vokse og å utstede flere grønne obligasjoner. Det gir oss muskler til å investere mer i fornybar energi og næringsutvikling i Distrikts-Norge, sier Erik Røysem Sterud i Småkraft AS til Finansavisen.

Den grønne obligasjonen er 50 millioner euro med fem års løpetid.

Her kan du lese Ciceros vurdering av Småkraft sett i klimaperspektiv samt andre dokumenter i forbindelse med listingen på Oslo Børs.Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog